.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

espa 2014 - 2020

Στις 19 & 20 Ιουνίου 2019 το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ συμμετείχε στο 3ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο πραγματοποιήθηκε και φιλοξενήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το ΙΜΕΤ εκπροσωπήθηκε από τον κ. Γκόγκα Μιχάλη και τον κ. Πλατανίτη Σωτήρη, οι οποίοι παρουσίασαν τις τεχνολογίες, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες του Ινστιτούτου σε επισκέπτες του Συνεδρίου, με ιδιαίτερη έμφαση στα έργα ΟΔΟΣ 2020 και ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ).

Σε κατ’ιδίαν συζήτηση, ο κ. Γκόγκας, πέρα από την παρουσίαση του ερευνητικού έργου του ΙΜΕΤ/EKETA, ανέλυσε στον κ. Χατζηδάκη (νυν Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας), την καινοτομία της προτεινόμενης λύσης και τη σημαντικότητα του έργου ΟΔΟΣ 2020 προς την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στο εθνικό οδικό δίκτυο, καθώς και τις κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις που αναμένεται να έχει η ανάπτυξη και υλοποίηση των αντίστοιχων εφαρμογών και υπηρεσιών του έργου.

Τονίστηκε δε ιδιαιτέρως ότι μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης που θα παρέχεται στους χρήστες του ολοκληρωμένου συστήματος (οδηγών και Κέντρων Διαχείρισης Κυκλοφορίας), κάθε είδους οδική υποδομή θα δύναται να αναβαθμιστεί σε «έξυπνη - ευφυής» και να επικοινωνεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο, αυξάνοντας έτσι το επίπεδο οδικής ασφάλειας, αλλά και ελαχιστοποιώντας τα αντίστοιχα λειτουργικά κόστη, μέσω της ενσωμάτωσης κατάλληλης τεχνολογίας και ευφυών συνεργατικών συστημάτων μεταφορών (C-ITS).

odos 2020 3rd infrastructure and transport conference 

odos 2020 3rd infrastructure and transport conference

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.