.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Στις 21 & 29 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/EKETA)  συμμετείχε στην εκδήλωση «Park(ing) day – Σχεδιάζουμε μαζί τον δρόμο ξανά» για την προβολή του ευρωπαϊκού έργου INTERREG MED-REMEDIO. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το έργο REMEDIO - Εφαρμογή καινοτόμων συγκοινωνιακών λύσεων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος σε πόλεις της Μεσογείου», όπου μέσα από διαδικασίες ευρείας συμμετοχικότητας φορέων, εμπειρογνωμόνων και πολιτών, μελετήθηκαν λύσεις για τον «Ανατολικό Οριζόντιο Άξονας Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης». Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Youthnest.

parking day

parking day

parking day

parking day

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.