.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ο Δρ. Ιωάννης Δ. Μπενέκος του ΙΜΕΤ/EKETA προέδρευσε της Τεχνικής Συνεδρίας της Τεχνικής  Επιτροπής Α3 – Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management) του Διεθνούς Οργανισμού World Road Association – PIARC (www.piarc.org) στο 26ο World Road Congress που διοργανώθηκε στο Abu Dhabi των ΗΑΕ στις 6-10 Οκτωβρίου 2019.

Στην Τεχνική Συνεδρία συμμετείχαν ομιλητές εμπειρογνώμονες σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και παρουσιάστηκε επίσης το έργο της Τεχνικής Επιτροπής Α3 που διεκπεραιώθηκε στον κύκλο εργασιών 2016-2019 και το οποίο αφορά και στη δημοσίευση των ακόλουθων Τεχνικών Εκθέσεων οι οποίες διατίθενται από την ιστοσελίδα του Διεθνούς Οργανισμού:

  • Evaluation of organizational approaches to risk.
  • Project risk catalogue.

 Benekos Abu Dhabi

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.