.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

open day 2019 logo

Με συνέπεια στο φθινοπωρινό ραντεβού του με τους φορείς και την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και της Β. Ελλάδας το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) οργανώνει και φέτος τις ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.

Τη Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Νοεμβρίου οι ερευνητικές υποδομές και τα αποτελέσματα της έρευνας του Ινστιτούτου, που διακρίνεται εντός και εκτός Ευρώπης στο τομέα του, θα είναι προσβάσιμα στο κοινό.

Με το Γενικό Τίτλο

«Προετοιμαζόμαστε για το ανατρεπτικό μέλλον των μεταφορών»

οργανώνονται στο διήμερο αυτό εκδηλώσεις με ειδική στόχευση:

Α) Για μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων:

  • επισκέψεις και εκπαιδεύσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες έξυπνης κινητικότητας για τις έξυπνες πόλεις του μέλλοντος και
  • ειδική πρωινή συμμετοχική διαδικασία «ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ» όπου :
    • την πρώτη ημέρα μαθητές προτείνουν αλλαγές στις μεταφορές και την κινητικότητα στην πόλη τους - Μια ημέρα Δήμαρχος - και μαθαίνουν από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμοδίων φορέων για την εφικτότητα των προτάσεων τους .
    • τη δεύτερη ημέρα οι μαθητές ενημερώνονται από ερευνητές και στελέχη καινοτόμων επιχειρήσεων για τα επαγγέλματα του μέλλοντος στις μεταφορές και τα logistics .

Β) Για τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που σχεδιάζουν και υλοποιούν τα μέτρα και τις παρεμβάσεις για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα έχει προετοιμαστεί:

  • Κέντρο τεχνικής υποστήριξης ΣΒΑΚ και υλοποίησης των γενναίων αλλαγών που απαιτούνται για να αλλάξουμε τις πόλεις.
  • Ειδικό Ζωντανό Εργαστήριο για μεθόδους και εργαλεία συμμετοχής των πολιτών στο σχεδιασμό της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Γ) Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές σαν πάροχοι υπηρεσιών ή  προμηθευτές τεχνολογικών λύσεων έχει προετοιμαστεί ειδικό workshop για τις μελλοντικές εξελίξεις στην έρευνα και τη βιομηχανία στο κλάδο των μεταφορών και της αστικής κινητικότητας.  Ο στόχος είναι η σύνθεση προτάσεων και απαιτήσεων σε υποδομές και κίνητρα για να υποστηριχτεί η επιχειρηματική καινοτομία στο τομέα των μεταφορών και της πράσινης κινητικότητας.

Δ) Για την κοινωνία  και όλους του πολίτες έχουν  προβλεφθεί επισκέψεις σε όλες τις ερευνητικές υποδομές ανοιχτές στο κοινό,  αλλά και ειδική ανοικτή εκδήλωση για την απονομή των Βραβείων Οδικής Ασφάλειας του ΙΜΕΤ για το 2019 σε συνεργασία με την ΤΡΟΧΑΙΑ Θεσσαλονίκης. 

Ελάτε κοντά μας για μια χρήσιμη βόλτα στο μέλλον των μεταφορών και της κινητικότητας!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.imet.gr/openday2019/

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.