.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Στις 10 Δεκεμβρίου έλαβε χώρα η εναρκτήρια συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως για πρώτη φορά η καινοτομία αποκτά ισότιμο ρόλο στο πλαίσιο της Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, τονίζοντας πως το ΕΣΕΤΕΚ θα παρακολουθεί τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της έρευνας και της καινοτομίας.

Το ΕΣΕΤΕΚ, το οποίο θεσπίστηκε πρόσφατα, αποτελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την έρευνα, την τεχνολογία και την ανάπτυξη της καινοτομίας. Ένα από τα έντεκα μέλη του εν λόγω οργάνου είναι ο Δρ. Ε. Μπεκιάρης, Διευθυντής του IMET/ΕΚΕΤΑ. Βασικός στόχος του ΕΣΕΤΕΚ αποτελεί η συνολική θεώρηση της έρευνας και της καινοτομίας αλλά και η δυνατότητας μεταφοράς των αποτελεσμάτων τους στην κοινωνία μέσω καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων και προϊόντων. 

esetek 2019

esetek 2019 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.