.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Το 7ο Διεθνές Συνέδριο HUMANIST με τίτλο “Human Factors challenges of Vehicle Automation and Smart Mobility” θα θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2020 στη Ρόδο. Το Συνέδριο θα συγκεντρώσει ερευνητές, ειδικούς και φορείς από διάφορες προεπιστημονικές κοινότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρώπινων παραγόντων στις μεταφορές. Νέα προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 7 Φεβρουαρίου 2020.

Μάθετε περισσότερα: https://www.humanist-vce.eu/major-activities/conference/rhodes-2020/

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.