.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Το ClusterACT είναι ένα τριετές πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις ΜΜΕ (EASME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποσκοπεί στη δημιουργία συγκεκριμένων εργαλείων που θα συνδέουν αποτελεσματικά τις καινοτόμες ΜΜΕ με ιδιώτες επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε τομείς της ναυτιλίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε μια σειρά από webinars που θα προσφέρουν εξατομικευμένες γνώσεις για τους επενδυτές και τις ΜΜΕ που συνδέονται με την γαλάζια οικονομία.

Το Ready to Invest Programme”  έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους επενδυτές για την αξιολόγηση επιχειρηματικών ιδεών που σχετίζονται με τομείς όπως σκάφη αναψυχής, κρουαζιέρα και λιμάνια και μαρίνες παρέχοντας τρόπους ανάπτυξης της επιχειρηματικής διορατικότητας μέσα από την επισκόπηση των επικρατουσών τάσεων και τεχνολογιών σε αυτές τις αγορές.

Αντιθέτως, το “Investment Readiness Programme ", θα προετοιμάσει καινοτόμες ΜΜΕ και start-up εταιρείες στο πως θα προσεγγίσουν τους επενδυτές, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες για συγκεκριμένα θέματα όπως ο ρόλος των επενδυτών, η επενδυτική διαδικασία, η επιλογή επιχειρηματικών ευκαιριών, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η ολοκληρωμένη παρουσίαση (pitching), η νομική και φορολογική οργάνωση και η διαχείριση εξόδου, υποστηρίζοντας κατ 'αυτόν τον τρόπο την επιχειρηματική ανάπτυξη στους προαναφερθέντες τομείς.

Τα πρώτα τρία webinars έχουν προγραμματιστεί για:

29 Ιανουαρίου 2020  Ready to Cruising – Trends, technologies and market insight (English)

30 Ιανουαρίου 2020  Role and importance of Angel Investor and Venture Capital for SME (English)

05 Φεβρουαρίου 2020  The investment process and the selection of the business opportunities (English)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα ενημερωτικά δελτία και στην ιστοσελίδα του έργου http://clusteract.eu/webinars/

Webinar 1 - Ready to Cruising

Webinar 2 - The role and importance of Angel Investor and Venture Capital for SME

Webinar 3 - Investment process and selection of business opportunities

Webinar Agenda

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.