.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Την Πέμπτη 16/01/2020, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου, έδωσε ομιλία, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), σχετικά με την παρακολούθηση με κατάλληλους δείκτες της βιώσιμης κινητικότητας και των ΣΒΑΚ.

Η Δρ. Αϋφαντοπούλου δήλωσε ότι το Υπουργείο πρέπει να ορίσει ένα Εθνικό Πλαίσιο Δεικτών Παρακολούθησης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, για να το χρησιμοποιούν όλες οι Ελληνικές πόλεις με σκοπό να ελέγχεται έτσι, εάν πραγματικά τοπικός σχεδιασμός και μέτρα βιώσιμης αστικής κινητικότητας εναρμονίζονται με την κεντρική πολιτική βιώσιμων μεταφορών.

Επίσης, παρουσίασε τους δείκτες που η ΕΕ επεξεργάζεται για εφαρμογή, όπως αυτοί προέκυψαν από το έργο Sustainable Urban Mobility Indicators (SUMI) της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE), στο πλαίσιο του οποίου ελέγχθηκε η εφαρμοσιμότητα των δεικτών σε περίπου 50, μεγάλες και μικρές, Ευρωπαϊκές πόλεις. Το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ συμμετείχε σε αυτή την πρωτοβουλία ως SUMI Urban Area Coach για συνολικά 6 πόλεις σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, ενώ στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν και οι προκαταρκτικές τιμές των δεικτών SUMI για τις 3 Ελληνικές αστικές περιοχές που συμμετείχαν (Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Ιωάννινα).

sumps 2020

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.