.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

To IMET/ΕΚΕΤΑ συμμετείχε και φέτος ενεργά στο 99ο TRB Annual Meeting, στις 12-16 Ιανουαρίου 2020 στην Washington. To IMET/EKETA εκπροσώπησαν ο Διευθυντής του Ινστιτούτου, Δρ Ευάγγελος Μπεκιάρης, που προέδρευσε στη συνάντηση της Επιτροπής A0010(1): Engage non-US Colleagues and Partners in TRB, η Διευθύντρια Ερευνών Δρ. Μαρία Μποϊλέ, ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής ΑΤ020: International Trade and Transportation και με δύο εργασίες σε θέματα θαλάσσιων μεταφορών και λιμένων, ο Δρ. Ευάγγελος Μητσάκης που παρουσίασε δύο εργασίες στο Συνέδριο σε θέματα ITS και logistics, ο Δρ. Josep Maria Salanova Grau που παρουσίασε τρεις εργασίες στο Συνέδριο σε θέματα κοινής χρήσης οχημάτων, ITS, και εμπορευματικών μεταφορών, η κ. Ευαγγελία Γαϊτανίδου που παρουσίασε το έργο Drive2theFuture στην Επιτροπή ΑΒC20: Management & Productivity και ο κ. Ελευθέριος Σδουκόπουλος ο οποίος έλαβε Certificate of Appreciation από τον πρόεδρο της Επιτροπής AW030: Marine Environment για τη συμβολή του ως Συντονιστής Επικοινωνιών το 2019.

trb 2020

trb 2020

trb 2020

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.