.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

To IMET/ΕΚΕΤΑ συμμετείχε και φέτος ενεργά στο 99ο TRB Annual Meeting, στις 12-16 Ιανουαρίου 2020 στην Washington. To IMET/EKETA εκπροσώπησαν ο Διευθυντής του Ινστιτούτου, Δρ Ευάγγελος Μπεκιάρης, που προέδρευσε στη συνάντηση της Επιτροπής A0010(1): Engage non-US Colleagues and Partners in TRB, η Διευθύντρια Ερευνών Δρ. Μαρία Μποϊλέ, ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής ΑΤ020: International Trade and Transportation και με δύο εργασίες σε θέματα θαλάσσιων μεταφορών και λιμένων, ο Δρ. Ευάγγελος Μητσάκης που παρουσίασε δύο εργασίες στο Συνέδριο σε θέματα ITS και logistics, ο Δρ. Josep Maria Salanova Grau που παρουσίασε τρεις εργασίες στο Συνέδριο σε θέματα κοινής χρήσης οχημάτων, ITS, και εμπορευματικών μεταφορών, η κ. Ευαγγελία Γαϊτανίδου που παρουσίασε το έργο Drive2theFuture στην Επιτροπή ΑΒC20: Management & Productivity και ο κ. Ελευθέριος Σδουκόπουλος ο οποίος έλαβε Certificate of Appreciation από τον πρόεδρο της Επιτροπής AW030: Marine Environment για τη συμβολή του ως Συντονιστής Επικοινωνιών το 2019.

trb 2020

trb 2020

trb 2020

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.