.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Η 5η συνάντηση του έργου Inter-Connect φιλοξενήθηκε στη Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) στις 15-16 Ιανουαρίου 2020, από τον εταίρο Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region (RDA LUR). Η συνάντηση αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία για τη διεξαγωγή στοχευμένων συζητήσεων σχετικά με την πρόοδο των δράσεων του έργου σε ένα κομβικό χρονικό σημείο του, που ταυτίζεται με την έναρξη των Θεματικών Συστάδων έργων (thematic clusters) του Προγράμματος Αδριατικής Ιονίου 2014-2020. Το έργο Inter-Connect, μαζί με τα έργα INTERPASS, SMILE και ENERMOB, εντάσσεται στη Θεματική Συστάδα υπό τον τίτλο ‘Αστικές και Υπεραστικές επιβατικές μετακινήσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα’. Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ) ως συντονιστής της Συστάδας παρουσίασε εκτενώς τους στόχους και τις δράσεις στο πλαίσιο αυτής. Όλοι οι εταίροι του έργου δήλωσαν την πρόθεσή τους να συνδράμουν στην κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω της Θεματικής Συστάδας έργων του Προγράμματος.

Την έναρξη της συνάντησης έκανε η κα Liljana Madjar, Διευθύντρια του φορέα RDA LUR, καλωσορίζοντας τους εταίρους του έργου και τονίζοντας τη σημασία των δράσεων του  για την προώθηση των βιώσιμων μεταφορών στην αστική περιοχή της Λιουμπλιάνα καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής - Ιονίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παράλληλη συνάντηση για την έναρξη των συζητήσεων με σκοπό την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας του εταίρου RDA LUR με βασικούς τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς για την προώθηση της βιώσιμης μετακίνησης στο πλαίσιο του Inter-Connect και της πιλοτικής μελέτης που υλοποιήθηκε.  

Τη συζήτηση ακολούθησε η παρουσίαση των Iταλών εταίρων Institute for Transport and Logistics (ITL) και Emilia-Romagna Region (RER) σχετικά με την εκτίμηση της πορείας των τοπικών πιλοτικών μελετών του έργου. Η ανάλυση των οκτώ πιλοτικών εφαρμογών του έργου κατέδειξε ότι κομβικής σημασίας για  την προώθηση των διατροπικών επιβατικών μεταφορών είναι μεταξύ άλλων η παροχή υψηλής ποιότητας γρήγορων υπηρεσιών μετακίνησης, η αξιόπιστη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο των μετακινουμένων, η παροχή συνδυασμένων υπηρεσιών, η εναρμόνιση των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς και η δυνατότητα χρήσης ενιαίου εισιτηρίου. Τη συζήτηση ακολούθησε η λεπτομερής παρουσίαση από τις 8 περιοχές του έργου των αποτελεσμάτων των πιλοτικών μελετών/εφαρμογών τους. Στη συνέχεια, το ITL ως υπεύθυνος της ανάλυσης για τη δυνατότητα μεταφοράς των προτάσεων του έργου σε άλλες περιοχές (transferability analysis), αναφέρθηκε και στην ανάπτυξη πρωτοκόλλου για τη μεταφορά δράσεων και μέτρων και στην εφικτότητα αυτού.

Στη συνέχεια, ο Ιταλός εταίρος Central European Initiative-Executive Secretariat (CEI-ES), υπεύθυνος των τεχνικών συναντήσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς παρουσίασε συνοπτικά τα αποτελέσματα των εν λόγω συναντήσεων δίνοντας το λόγο στις περιοχές του έργου να παρουσιάσουν αναλυτικότερα την εμπειρία και τις γνώσεις που ανταλλάχθηκαν αλλά την εξέλιξη της υπογραφής των τοπικών Μνημονίων Συνεργασίας. Το διακρατικό Μνημόνιο Συνεργασίας του έργου όπως αποφασίστηκε θα υπογραφεί στην Τεργέστη τον Ιούνιο του 2020 κατά τη διάρκεια του Τελικού Συνεδρίου του Inter-Connect. Κλείνοντας την παρουσίασή του το CEI αναφέρθηκε στις δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης του έργου, τονίζοντας για μία ακόμα φορά τη σημασία της ενεργούς υποστήριξης του έργου σε διάφορες εκδηλώσεις και περιστάσεις.

Τη δεύτερη μέρα της συνάντησης, τη συζήτηση ξεκίνησε το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, Τεχνικός Συντονιστής του έργου, με τη σύνοψη των τελικών αποτελεσμάτων για τη διακρατική συνδεσιμότητα της περιοχής Αδριατικής – Ιονίου, όπως διαμορφώθηκαν από τις έρευνες με τουρίστες και κατοίκους, τις επαφές με τους φορείς και την ανασκόπηση των μέτρων και στρατηγικών για τη βιώσιμη μετακίνηση. 

Τη συνάντηση έκλεισε ο Δήμος Ηγουμενίτσας, επικεφαλής εταίρος του έργου, με την παρουσίαση των τεχνικών δράσεων που ολοκληρώθηκαν στο παρόν εξάμηνο.

Η συνάντηση των δύο ημερών ολοκληρώθηκε με μια επίσκεψη στον τερματικό διατροπικό σταθμό "Park & Ride Barje" της Λιουμπλιάνα, όπου οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις συνδυασμένες μετακινήσεις στην πόλη.

def2 meeting 

def2 meeting

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.