.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Έργο Καινοτομίας “SHared automation Operating models for Worldwide adoption (SHOW)” ξεκίνησε επίσημα τις εργασίες του κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης πρώτης επίσημης συνάντησης της Κοινοπραξίας του που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 29, 30 και 31 Ιανουαρίου 2020.

To έργο SHOW στοχεύει στην επίδειξη συνδεδεμένων και ηλεκτρικών στόλων αυτόνομων οχημάτων κοινωφελούς χρήσης σε συνεργατικές Δημόσιες Συγκοινωνίες, Συστήματα Μεταφορών Απόκρισης στη Ζήτηση (DRT), λειτουργικών αλυσίδων μεταφορών μέσω της Κινητικότητας ως Υπηρεσία (MaaS) και Εμπορευματικών Μεταφορών ως Υπηρεσία (LaaS), με επιδείξεις/πιλοτικές δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες σε 5 μεγάλα αστικά περιβάλλοντα (Mega sites), 6 δορυφορικά (Satellite sites) και 3 μικρότερες περιοχές πιλοτικών δοκιμών (Follower sites) που θα λάβουν χώρα σε 20 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Το έργο SHOW θα επιδείξει τη λειτουργία ενός στόλου που θα αποτελείται από περισσότερα από 70 αυτόνομα οχήματα επιπέδου SAE L4 / L5 όλων των τύπων τόσο για επιβατικές μεταφορές όσο και για εμπορευματικές μεταφορές σε αποκλειστικές λωρίδες αλλά και σε συνθήκες μικτής κυκλοφορίας, συνδεδεμένου με ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών συνεργατικών υποδομών (διαμέσου 5G, G5, IoT) με ταχύτητες κυκλοφορίας από 18 έως και πάνω από 50χλμ / ώρα.

Η Κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 69 εταίρους  απ’ όλη την Ευρώπη και από 10 συνδεόμενα μέλη (third parties) και περιλαμβάνει κατασκευαστές οχημάτων και εξοπλισμού, φορείς και λειτουργούς Δημόσιων Συγκοινωνιών, φορείς πολιτών και χρηστών των μέσων μεταφοράς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, καθώς και βιομηχανικούς εταίρους. Το έργο ξεκίνησε επίσημα την 1η Ιανουαρίου 2020 και θα διαρκέσει για 48 μήνες.  

Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης επίσημης συνάντησης της Κοινοπραξίας, όλες οι δραστηριότητες του έργου παρουσιάστηκαν λεπτομερώς από τους υπεύθυνους εταίρους, ενώ ακολούθησαν πολύ ενδιαφέρουσες σχετικές συζητήσεις με τη συμβολή όλων των συμμετεχόντων.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης του έργου εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Γιώργος Σάρρος (INEA, EC) συμμετείχε επίσης παρουσιάζοντας τις προσδοκίες της ΕΕ από το έργο, καθώς και ο κ. Patrick Mercier-Handisyde από τη DG-RTD τίμησε την Κοινοπραξία με την παρουσία του και την συμβολή του παρουσιάζοντας τη σχετική πολιτική της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας της συνάντησης, συγκροτήθηκε μια ομάδα ειδικών με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της αυτόνομης κινητικότητας, οι οποίοι συζητήσαν και  εξέφρασαν τις απόψεις τους για διάφορα θέματα σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Η ομάδα αυτή αποτελούνταν από τα παρακάτω μέλη: 

  • Tom Vöge, Head of EU Affairs ICC (Συντονιστής του πάνελ)
  • Mohamed Mezghani, Secretary General UITP
  • Nikos Tsampieris, Senior Manager, ERTICO ITS Europe
  • Dorthe Nielsen, Policy Director EUROCITIES
  • Susanna Zammataro, Director General IRF
  • Jean-Francois Aguinaga, DG RTD, EC
  • Delphine Grandsart, European Passenger Federation

Καθ ’όλη τη διάρκεια της 3ημερης συνάντησης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη μεγάλη καινοτομία, στη στρατηγική σημασία αλλά και τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου, τόσο από το Συντονιστή του έργου Guido di Pasquale (UITP) όσο και από τον Τεχνικό Συντονιστή και Υπεύθυνο Καινοτομίας, Δρ. Ευάγγελο Μπεκιάρη (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ). Το σύνολο της Κοινοπραξίας δεσμεύτηκε με ενθουσιασμό να εργαστεί σκληρά, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και το όραμα του έργου και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες.

SHOW kickoff meeting 

SHOW kickoff meeting 

SHOW kickoff meeting 

SHOW kickoff meeting 

SHOW kickoff meeting 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.