.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

D2tF logo

NEEDS, WANTS AND BEHAVIOUR OF “DRIVERS” AND AUTOMATED VEHICLE USERS TODAY AND INTO THE FUTURE

Συμμετοχή σε Ερωτηματολόγιο για τους Χρήστες όλων των Μέσων Μεταφοράς

Το Drive2ΤheFuture είναι ένα Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο (http://www.drive2thefuture.eu/) που σκοπό έχει να προετοιμάσει τους «οδηγούς», τους μετακινούμενους και διαχειριστές στόλων οχημάτων του μέλλοντος ώστε να αποδεχτούν και να χρησιμοποιήσουν συνδεδεμένα, συνεργατικά και αυτοματοποιημένα μέσα μεταφοράς, καθώς και τη βιομηχανία αυτών των τεχνολογιών ώστε να κατανοήσει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις σας σχετικά με την αποδοχή των αυτοματοποιημένων οχημάτων για διαφορετικούς τρόπους και μέσα μεταφοράς.

Η έρευνα είναι δομημένη σε τέσσερα τμήματα που αντιστοιχούν στους 4 τομείς μεταφορών (αεροπορικές, θαλάσσιες, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές). Κάθε τμήμα ξεκινά με μια απλή περιγραφή των επιπέδων αυτοματοποίησης οχημάτων για το εκάστοτε μέσο μεταφοράς, με επεξηγηματικά παραδείγματα και μια σύντομη λίστα ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο σε 18 γλώσσες και μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.drive2thefuture.eu/dissemination/presentations-publications-and-papers/

Όλες οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα είναι ανώνυμες και θα θεωρηθούν από τους ερευνητές ως εμπιστευτικές.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη για εμάς! Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Η Κοινοπραξία του DriveheFuture

* Θέλετε να μαθαίνετε τα νέα μας; Ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο και εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

http://www.drive2thefuture.eu/newsletter/

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.