.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

To Ερευνητικό Έργο Drive2theFuture (Horizon 2020) που συντονίζει το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την 3η Συνάντηση Εργασίας και την 1η Ημερίδα του έργου στις Βρυξέλλες, στις 4-6 Μαρτίου 2020. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών, οι εταίροι του έργου, παρουσία του Project Officer, κ. Damian Bornas-Cayuela της ΙΝΕΑ και μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής του έργου, συζήτησαν την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα βήματα υλοποίησης. Στην Ημερίδα της 6ης Μαρτίου, οι στόχοι και τα επιτεύγματα του έργου παρουσιάστηκαν από την Γενική Συντονίστρια κα. Ευαγγελία Γαϊτανίδου και τον Τεχνικό Συντονιστή Δρ. Ευάγγελο Μπεκιάρη, ενώ η συνεργασία μεταξύ σχετικών ερευνητικών έργων υπογραμμίστηκε με την παρουσίαση των έργων PAsCAL, SUaAVE και Trustonomy από τους Συντονιστές τους. Περισσότεροι από 40 ειδικοί συμμετείχαν ενεργά σε ειδικά σχεδιασμένες διαδραστικές συνεδρίες, συνεισφέροντας στις εργασίες σχετικά με τα Σενάρια Χρήσης, τους Δείκτες Αποδοτικότητας και την Αποτίμηση Κινδύνων. Όλοι οι παρευρισκόμενοι εντυπωσιάστηκαν από τις φιλόδοξες προοπτικές του έργου και εκδήλωσαν το ενδιαφέρον και την διάθεσή τους να υποστηρίξουν τις περαιτέρω δραστηριότητές του.

3rd Plenary Meeting

3rd Plenary Meeting

3rd Plenary Meeting

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.