.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

 

Το ερευνητικό έργο RIDE2RAIL (https://ride2rail.eu) έχει στόχο να προωθήσει και να διευκολύνει τον συνδιασμό κοινής χρήσης αυτοκινήτου (ride sharing) και προγραμματισμένων δρομολογίων μέσων μαζικής μεταφοράς όπως το τρένο και το λεωφορείο.

Στα πλαίσια του έργου αυτού, δημιουργήθηκαν 2 έρευνες με τη μορφή του conversational survey.

Η μία εξετάζει τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η επιλογή του μέσου (https://bit.ly/cc-r2r) ενώ η δεύτερη εξετάζει τη γνώμη των χρηστών για το ride sharing γενικότερα (https://bit.ly/rs-r2r). Η βοήθεια σας στη συμπλήρωση και στη διάχυση των ερευνών αυτών είναι ανεκτίμητη!

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.