.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 ο Διευθυντής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης και η συνεργάτης-ερευνητής κα Ματίνα Λουκέα συμμετείχαν στη συνέλευση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, υπό την προεδρία του Βουλευτού κου Χ. Κέλλα. Ο Δρ. Ε. Μπεκιάρης, αφού πραγματοποίησε μια σύντομη παρουσίαση του Ινστιτούτου, αναφέρθηκε σε κάποια στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη της οδική ασφάλειας και του αριθμού των ατυχημάτων στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας τη μείωση του αριθμού αυτού ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης αλλά και τις διαφορές ανάμεσα στις Περιφέρειες της χώρας. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν ενδεικτικά παραδείγματα από την ερευνητική δραστηριότητα του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έμφαση δόθηκε επίσης από τον Δρ. Ε. Μπεκιάρη σε θέματα οδικής ασφάλειας που επιλύουν αλλά και που δυνητικά προκαλούν οι αναδυόμενες τεχνολογίες Τηλεματικής των Μεταφορών και Αυτόνομης Οδήγησης, όπως οι νέες και ευέλικτες μορφές ηλεκτροκίνησης, αναλύοντας την περίπτωση των Ηλεκτρικών Πατινιών και παρουσιάζοντας τα οφέλη και τα προβλήματα που επισύρουν καθώς και την ανάγκη για σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Στη συνέχεια, ο Διευθυντής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ παρουσίασε το θέμα των Αυτόνομων Οχημάτων, τονίζοντας την ανάγκη για επικαιροποίηση της ήδη υφισταμένης σχετικής ελληνικής νομοθεσίας, που θα επιτρέψει την πιλοτική λειτουργία αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής στη χώρα μας. Τέλος, παρουσιάστηκαν προτάσεις  για τη νομοθετική στήριξη του ερευνητικού έργου του ΙΜΕΤ, περιλαμβάνοντας ζητήματα όπως η κατ΄ εξαίρεση οδήγηση των οχημάτων από ιδιώτες για τη διεξαγωγή ερευνητικών πειραμάτων και μελετών αλλά και η δυνατότητα χορήγησης δοκιμαστικών πινακίδων στο Ινστιτούτο.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του Δρ. Μπεκιάρη, ακολούθησαν διευκρινιστικές ερωτήσεις και συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής, τα οποία αφού εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για το σπουδαίο ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου και για τα θέματα που παρουσιάστηκαν, εκδήλωσαν παράλληλα την πρόθεση τους να παρέχουν την υποστήριξή τους και να ενισχύσουν τη σχετική ερευνητική του δραστηριότητα. 

 

 

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.