.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (European Week of Regions and Cities), είναι μια ετήσια εκδήλωση  που διεξάγεται κάθε χρόνο στις Βρυξέλλες κατά την οποία εκπρόσωποι περιφερειακών και τοπικών αρχών,  εμπειρογνώμονες και πανεπιστημιακοί έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και τεχνογνωσία στον τομέα της περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης. Φέτος οι πόλεις και οι περιφέρειες από τις 5 έως τις 22 Οκτωβρίου θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιτεύγματά τους σε τρεις θεματικούς τομείς: 

  • Πράσινη Ευρώπη
  • Συνοχή και συνεργασία
  • Ενδυνάμωση των πολιτών

Το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ θα ‘είναι’ εκεί! Οι εγγραφές για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων λήγουν στις 27 Σεπτεμβρίου

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στο εργαστήριο που συμμετέχει το Ινστιτούτο!

‘Πυροδοτώντας το ενδιαφέρον των πολιτών για ενεργή συμμετοχή στη βιώσιμη κινητικότητα’

14 Οκτωβρίου, 14:30 - 16:00

Το εν λόγω συμμετοχικό εργαστήριο ανοίγει τη συζήτηση για καλές πρακτικές και πολιτικές σχετικά με τη συμμετοχική προσέγγιση στην ανάπτυξη πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας και στις τεχνικές με τις οποίες επιχειρείται η αλλαγή της συμπεριφοράς των μετακινούμενων προς περιβαλλοντικά φιλικούς τρόπους μετακίνησης. Έναρξη για τη συζήτηση αποτελεί η εμπειρία 4 INTERREG Europe έργων - MATCH-UP, OPTITRANS, REFORM και e-smartec (με τα τελευταία δύο να αποτελούν έργα που συντονίζει το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ).   

Για πληροφορίες επί του συνολικού προγράμματος της Εκδήλωσης πατήστε εδώ.

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.