.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ήταν ο πρωταγωνιστής στο αφιέρωμα στην Τεχνολογία που παρουσίασε το Βήμα Science την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου στο "Βήμα της Κυριακής".

Η εφημερίδα παρουσίασε ένα εκτενές αφιέρωμα στις δράσεις, το ερευνητικό έργο και τις καινοτομίες που εισάγει το Ι.ΜΕΤ. και το επιστημονικό του προσωπικό στη σύγχρονη πραγματικότητα και το μέλλον στις Συγκοινωνίες, στις Θαλάσσιες Μεταφορές, τον Τουρισμό και τις εφαρμογές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες.

Οι δράσεις του Ι.ΜΕΤ. είναι πολλαπλές και κάθε αποτέλεσμα του επιστημονικού έργου που παράγεται στο Ινστιτούτο αποτελεί υπόσχεση για την κοινωνία, την καινοτομία και το μέλλον.

Δεσμός Facebook εδώ.

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.