.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ήδη από το 2018 ανέπτυξε μεθοδολογία, στο πλαίσιο μελέτης που του ανατέθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την ποσοτικοποίηση των ελάχιστα απαιτούμενων υποδομών φόρτισης σε εθνικό επίπεδο, με στόχο να δημιουργηθεί στη χώρα ένα δίκτυο ικανό να εξυπηρετήσει τη βασική μελλοντική ζήτηση για αστικές και υπεραστικές μετακινήσεις. Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόστηκε για την Ηπειρωτική Ελλάδα, προσδιορίζοντας το πλήθος των φορτιστών που απαιτούνται τόσο σε κάθε Δήμο όσο και στο κύριο εθνικό οδικό δίκτυο. Επίσης, στο πλαίσιο του έργου ΚΡΗΠΙΣ, ανέπτυξε μεθοδολογία για την χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε αστικές περιοχές. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία βασίζεται σε κυκλοφοριακά δεδομένα που το ΙΜΕΤ συστηματικά συλλέγει στο πλαίσιο του Thessaloniki Smart Mobility Living Lab, που αποτελεί μέλος του European Network of Living Labs (ENoLL). Εν όψει της εκπόνησης Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) από τους Δήμους, το ΙΜΕΤ δημοσιοποιεί τη μεθοδολογία χωροθέτησης, που εφάρμοσε το 2015 για τον Δήμο Θεσσαλονίκης και η οποία συγκαταλέχθηκε στη λίστα καλών πρακτικών ηλεκτροκίνησης του Joint Research Centre της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ.

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.