.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Sustourismo logo

3η (διαδικτυακή) συνάντηση του έργου ‘SUSTOURISMO - Βιώσιμος Τουρισμός και Κινητικότητα: έννοιες αλληλένδετες και κομβικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη’, 16-17/02/2021

Η 3η (διαδικτυακή) συνάντηση του έργου ‘SUSTOURISMO - Βιώσιμος Τουρισμός και Κινητικότητα: έννοιες αλληλένδετες και κομβικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη’ του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014 – 2020, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 16 και 17 Φεβρουαρίου, 2021. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η πορεία του έργου εστιάζοντας στα βασικά αποτελέσματα των πρώτων δράσεων που αφορούν στην ανασκόπηση πολιτικών και καλών πρακτικών στο δίπτυχο βιώσιμος τουρισμός – βιώσιμη κινητικότητα, στις έρευνες τουριστών και στην προετοιμασία των πιλοτικών εφαρμογών του έργου. Οι εταίροι εξέφρασαν την ελπίδα και ταυτόχρονα ευχή να ξεπεραστεί γρήγορα η πανδημία COVID-19 ώστε να επανέλθουμε στην κανονικότητα και σε μια βιώσιμη ανάπτυξη όλων των τομέων της οικονομίας μεταξύ των οποίων και ο τουρισμός, που αποτελεί το βασικό άξονα του έργου SUSTOURISMO.

meeting attendees 1 

3η συνάντηση έργου SUSTOURISMO, 16/02/2021

 meeting attendees 2

3η συνάντηση έργου SUSTOURISMO, 17/02/2021


Την συνάντηση άνοιξε η κα. Danica Banjevic, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Οργανισμού Τουρισμού του Τιβάτ (Μαυροβούνιο), καλωσορίζοντας τους εταίρους και παρουσιάζοντας τη σημασία και συμβολή του τουρισμού για το Μαυροβούνιο (25% του ΑΕΠ, στοιχεία 2018). Τόνισε επιπλέον την συντονισμένη προσπάθεια προώθησης του βιώσιμου τουρισμού σε τοπικό επίπεδο από τους εμπλεκόμενους φορείς και ευχήθηκε το έργο SUSTOURISMO να συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της περιοχής για βιώσιμη ανάπτυξη.

Στη συνέχεια, η Δρ. Μαρία Μορφουλάκη, Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ), εισήγαγε το εταιρικό σχήμα στους στόχους της συνάντησης και παρουσίασε συνοπτικά την πορεία των δράσεων.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας της συνάντησης, το Institute for Transport and Logistics (ITL) παρουσίασε τα αποτελέσματα της ανασκόπησης των πολιτικών στον βιώσιμο τουρισμό σε Ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο από τον εταίρο – στις 9 πιλοτικές περιοχές του έργου: Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), Περιφέρεια Ηπείρου (Ελλάδα), Βελιγράδι (Σερβία), Λιουμπλιάνα (Σλοβενία), Περιφέρεια Friuli Venezia Giulia (Ιταλία), Περιφέρεια Emilia-Romagna (Ιταλία), Περιφέρεια Μπεράτ (Αλβανία), Ζαντάρ (Κροατία) και Τιβάτ (Μαυροβούνιο). Η ανασκόπηση κατέληξε στον πολύπλοκο χαρακτήρα του σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης ο οποίος πηγάζει εν μέρει από την πληθώρα των εμπλεκομένων μερών αλλά και από τις πολυσχιδείς σχέσεις μεταξύ αυτών. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από τη διεθνή και τοπική εμπειρία στο δίπτυχο βιώσιμος τουρισμός και κινητικότητα από τον εταίρο Central European Initiative-Executive Secretariat (CEI-ES). Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε εφαρμογές και πληροφοριακές πλατφόρμες για τον τουρίστα.

Η συζήτηση συνεχίστηκε από τον εταίρο Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region (RDA LUR), υπεύθυνο της δράσης που περιλαμβάνει την κατανόηση των αναγκών των τουριστών μέσω ερευνών. Η εν λόγω δράση ολοκληρώθηκε επιτυχώς παρά τις πρακτικές δυσκολίες των περιορισμών λόγω της πανδημίας – τηλεφωνικές έρευνες και έρευνες μέσω διαδικτύου συμπλήρωσαν το απαραίτητο δείγμα τουριστών ώστε να συλλεχθούν στοιχεία και ανάγκες όπου δεν ήταν εφικτή η επιτόπια έρευνα. Στην ανάλυση των στοιχείων από τους πραγματικούς τουρίστες το 2020 θα ληφθεί υπόψη η διαφοροποίηση που επέφερε η πανδημία τόσο στο είδος του τουρισμού που ‘επιβίωσε’ (εγχώριος τουρισμός) όσο και στις ανάγκες (κοινωνικές αποστάσεις, απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής κ.α.).

Την πρώτη μέρα έκλεισε το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ με την αναφορά στην προετοιμασία της πιλοτικής φάσης του έργου και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη τουριστικών πακέτων αλλά και της κοινής εφαρμογής SUSTOURISMO app.

Η δεύτερη μέρα της συνάντησης ξεκίνησε με την αναλυτική παρουσίαση της εφαρμογής SUSTOURISMO app από το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ. Στους στόχους της εφαρμογής, η προώθηση της οποίας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας του έργου, συγκαταλέγονται:

  • Η συγκέντρωση της βασικής πληροφόρησης σε ένα σημείο (One-shop-stop): πληροφορίες σχετικά με τα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης (μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικές διαδρομές κλπ.), πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης (ποδήλατο, Δ.Σ., πεζή μετακίνηση κλπ.)
  • Η ευαισθητοποίηση του τουρίστα στα θέματα βιώσιμης μετακίνησης (μέτρηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος με βάση τις μετακινήσεις, tips μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τουρίστα)
  • Η συμμετοχή στη συλλογή στοιχείων και αναγκών (crowd-sourcing) η οποία θα προωθείται μέσω κατάλληλων τεχνικών παιχνιδοποίησης (συλλογή πόντων)

Εν συνεχεία, ο υπεύθυνος εταίρος για την πιλοτική φάση του έργου, ITL, αναφέρθηκε στον τρόπο καταγραφής και παρακολούθησης των δύο βασικών παρεμβάσεων του έργου, των τουριστικών πακέτων και της εφαρμογής έξυπνων κινητών τηλεφώνων.

Το ITL συνέχισε την συζήτηση με την αναφορά στο πρώτο γύρο τοπικών τεχνικών συναντήσεων του έργου στο τέλος του 2020 που εξυπηρέτησε τη γνωριμία με τους στόχους του έργου και την ανταλλαγή ιδεών για τουριστικά πακέτα. Ο δεύτερος γύρος των τοπικών τεχνικών συναντήσεων αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2021 με στόχο την σύναψη των τελικών συμφωνιών ώστε τα τουριστικά πακέτα να έχουν αναπτυχθεί πλήρως στην αρχή του καλοκαιριού.

Τέλος το CEI-ES αναφέρθηκε στο 2ο διαδικτυακό σεμινάριο του έργου το οποίο θα υλοποιηθεί την άνοιξη του 2021 ενώ παρουσίασε και τις υπόλοιπες δράσεις διάχυσης που έχουν γίνει και αναμένονται να υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα. Το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ έκλεισε τη συνάντηση με την αναφορά σε θέματα διοικητικής και οικονομικής παρακολούθησης και την παρουσίαση της λίστας άμεσων δράσεων. Η συνάντηση των εταίρων ανανεώνεται για τον Ιούλιο του 2021!

sustourismo image

 

Αυτή η ανακοίνωση συντάχθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης είναι αποκλειστική ευθύνη του συντονιστή εταίρου του έργου SUSTOURISMO (EKETA/IMET) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή / και των αρχών του Προγράμματος ADRION.

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.