.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Η Διευθύντρια Ερευνών του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου, παραχώρησε συνέντευξη και αναφέρθηκε στις δράσεις του Ινστιτούτου στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και ιδιαίτερα σε θέματα υποδομών και προώθησης της ηλεκτροκίνησης σε στόλους ταξί.

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.