.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Προγραμματική Σύμβαση ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ & Υπουργείου Ναυτιλίας

Μελέτη  ΙΜΕΤ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ενισχύεται η Δημόσια Πολιτική για την Ακτοπλοΐα

Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Μελέτη Αναμόρφωσης Συστήματος Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών” - στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης στο ΕΠΑΝΕΚ “Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής”, υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) και του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Η εναρκτήρια συνάντηση της συνεργασίας μεταξύ ΥΝΑΝΠ και ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ έγινε στις 30/03/2021, σε ειδική σύσκεψη παρουσία του Υπουργού ΥΝΑΝΠ Ιωάννη Πλακιωτάκη, του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Ευάγγελου Κυριαζόπουλου και αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΝΑΝΠ. Από πλευράς ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος του ΕΚΕΤΑ και Διευθυντής του ΙΜΕΤ Ευάγγελος Μπεκιάρης και η Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθύντρια του Τομέα Ναυτιλίας, Οικονομικών και Περιβαλλοντικών θεμάτων Μεταφορών του ΙΜΕΤ Μαρία Μποϊλέ, που είναι η Επιστημονική Υπεύθυνη της  Μελέτης.

Στόχος της Μελέτης είναι η ενίσχυση της δημόσιας πολιτικής για την ακτοπλοΐα με σκοπό:

  • την απλούστευση διαδικασιών για την έγκριση και επιδότηση ακτοπλοϊκών δρομολογίων
  • την αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών
  • το σχεδιασμό διαδικασιών συστήματος ανακοινώσεων – ενημερώσεων προς τους ενδιαφερόμενους σε σχέση με την ακτοπλοϊκή μεταφορά επιβατών και φορτίων
  • και τη σύνταξη σχεδίου δράσης για το συντονισμό δραστηριοτήτων ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση, τις τοπικές αρχές και τις επιχειρήσεις.

Πεδίο εφαρμογής της μελέτης αποτελεί η δημόσια πολιτική για τις θαλάσσιες μεταφορές που συνδέονται με το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των άγονων γραμμών.  Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι επιδιωκόμενοι στόχοι, η μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα της Μελέτης.

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.