.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

2η (διαδικτυακή) Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης του έργου ‘SUSTOURISMO’

Την Πέμπτη 26 Μάϊου 2021, το ΙΜΕΤ σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης -ΟΤΘ, πραγματοποίησε διαδικτυακά, τη 2η Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης του έργου SUSTOURISMO - Sustainable Tourism & Mobility Hand by Hand development’ (https://sustourismo.adrioninterreg.eu/) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg ADRION 2014 – 2020.

sustourismo image


Στη συνάντηση συμμετείχαν φορείς από τον τομέα του τουρισμού και των μεταφορών που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Θεσσαλονίκης (ξενοδόχοι, ξεναγοί, πάροχοι μεταφορικού έργου). Ο στόχος της συνάντησης ήταν διπλός. Αρχικά παρουσιάστηκε η εφαρμογή SUSTOURISMO που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου και ακολούθησε η τοποθέτηση των φορέων ως προς τον τρόπο που μπορούν να αναβαθμιστούν και να επεκταθούν οι υπηρεσίες της εφαρμογής εν όψει και της πιλοτικής της δοκιμής στο επόμενο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα τουριστικά πακέτα που θα παρέχονται δωρεάν στους επισκέπτες της πόλης, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μέσα από τη σύναψη των αντίστοιχων συνεργασιών μεταξύ φορέων τουρισμού και παρόχων μεταφορικών υπηρεσιών στην πόλη. Τα τουριστικά πακέτα και η εφαρμογή SUSTOURISMO πρόκειται να εξεταστούν πιλοτικά κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περιόδου, και έχουν σχεδιαστεί με κύριο σκοπό την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού μέσω της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη.

Αυτή η ανακοίνωση συντάχθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης είναι αποκλειστική ευθύνη του συντονιστή εταίρου του έργου SUSTOURISMO (EKETA/IMET) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή / και των αρχών του Προγράμματος ADRION.

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.