.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Νέα δεδομένα και προβλέψεις για το άμεσο μέλλον των Μεταφορών έκανε ο Διευθυντής του ΙΜΕΤ, Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, παρουσιάζοντας τις κύριες τάσεις των Μεταφορών του Μέλλοντος, με έμφαση στην Ηλεκτροκίνηση, στο πλαίσιο του 4ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών (Infrastructure & Transport Conference – ITC2021), στην ενότητα «Η αστική κινητικότητα “αλλάζει”: Πιο “πράσινοι” στόλοι, νέες υπηρεσίες, πρόσθετες απαιτήσεις».

Κατά τη συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τους Διευθύνοντες Συμβούλους ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ, και τον Πρόεδρο Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, τόνισε ότι πρέπει να κινηθούμε προς την κοινόχρηστη χρήση οχημάτων. “Στο μέλλον κανείς δεν θα έχει το δικό του όχημα”, τόνισε ο Δρ. Μπεκιάρης, καθώς το ιδιοκτησιακό μοντέλο αυτοκίνησης θα αντικατασταθεί από ένα κοινόχρηστο μοντέλο διαμοιρασμού της υπηρεσίας αυτοκίνησης. Η συγκεκριμένη εξέλιξη, πέρα από τα προφανή χρηστικά οφέλη που παρέχει για την αστική κινητικότητα, θα έχει, με τη χρήση “πράσινης ενέργειας” σημαντικές θετικές επιπτώσεις και για το περιβάλλον.   

Παράλληλα, επεσήμανε ο Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, το κλασσικό μοντέλο στήριξης Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα για τις αστικές μεταφορές που εφαρμόστηκε και στην Αθήνα και την Ελλάδα με την σύμπραξη των ΚΤΕΛ - αλλά και στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια, αναμένεται να μεταβληθεί. Το νέο - ανερχόμενο διεθνώς - μοντέλο βασίζεται στη σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα μαζί με την Κοινωνία των Πολιτών. Έτσι, για παράδειγμα, η εφαρμογή των αστικών εμπορευματικών μεταφορών θα βασίζεται σε κέντρα διανομής επιπέδου γειτονιάς με διανομή εμπορευμάτων στο “τελευταίο μίλι” να γίνεται από πιστοποιημένους πολίτες (κατ’ αντιστοιχία με τη συνδρομή πιστοποιημένων πολιτών στη μεταφορά επιβατών τύπου Uber). Αυτό προφανώς ωθεί στη διεύρυνση προς την παροχή και νέων υπηρεσιών, απόλυτα προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των πολιτών, αλλά και στη βελτίωση των ήδη παρεχόμενων, μέσω της ανάδρασης από μέρους των χρηστών.

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.