.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2021

Το έργο BE OPEN κάνει ένα βήμα προόδου στη λειτουργία της ανοικτής επιστήμης στις μεταφορές με την έναρξη λειτουργίας του Παρατηρητηρίου & Φόρουμ TOPOS, της Ανοιχτής Πύλης Έρευνας για την Έρευνα των Μεταφορών.

Η Ανοικτή Επιστήμη παρουσιάζει μια νέα προσέγγιση στην επιστήμη της πρακτικής, με τρόπο που αυξάνει τη διαφάνεια, την ακεραιότητα, την αναπαραγωγιμότητα της έρευνας και την ταχύτερη πρόοδο. Αποσκοπεί στο να καταστήσει την επιστημονική διαδικασία και τα αποτελέσματα πιο διαφανή και προσβάσιμα σε όλα τα επίπεδα και σε όλους. Επιτρέπει να καταστεί η επιστήμη πιο αποτελεσματική μέσω της καλύτερης κατανομής των πόρων, της καλύτερης επαλήθευσης και της μεγαλύτερης ανταπόκρισης στις ανάγκες της κοινωνίας.

Για την υποστήριξη της εφαρμογής της Ανοικτής Επιστήμης στον τομέα των μεταφορών, ξεκίνησε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα BE OPEN. Σε δύο χρόνια, το έργο BE OPEN πέτυχε:

(1) Θέσπιση κοινής αντίληψης της ανοικτής επιστήμης στην έρευνα στον τομέα των μεταφορών, με την υποβολή των βασικών αρχών και πρακτικών της ανοικτής επιστήμης, τον προσδιορισμό των αναγκών, των οφελών και των μέσων για τη διασφάλιση της κατάλληλης και βιώσιμης εφαρμογής και υιοθέτησης.

(2) Συμμετοχή βασικών ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα των μεταφορών και δημιουργία νομικών προδιαγραφών για τον κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την ανοικτή επιστήμη και βασικών δεικτών επιδόσεων για την αξιολόγηση της έρευνας στον τομέα των μεταφορών που χρησιμοποιεί την Ανοικτή Επιστήμη. Προτείνει επίσης έναν χάρτη πορείας για την προώθηση της ανοικτής επιστήμης στην έρευνα στον τομέα των μεταφορών.

(3) Δημιουργία μιας σταθερής βάσης γνώσεων σχετικά με την εφαρμογή προσεγγίσεων ανοικτής επιστήμης στην έρευνα στον τομέα των μεταφορών, τις ευκαιρίες, τις συνέργειες και την ενσωμάτωση με το Ευρωπαϊκό Υπολογιστικό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης (EOSC).

(4) Τέλος, το BE OPEN έχει δημιουργήσει το φόρουμ και το παρατηρητήριο TOPOS, ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τη διερεύνηση, την ανταλλαγή και τη συζήτηση ερευνητικών γνώσεων, δεδομένων, δημοσιεύσεων, λογισμικού και άλλων πληροφοριών που σχετίζονται με την έρευνα στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας. Το TOPOS είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα προσαρμοσμένη για ερευνητικούς οργανισμούς μεταφορών και άτομα.

Από το Παρατηρητήριο οργανισμών TOPOS, οι εταιρείες, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα του TOPOS έχουν πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την έρευνα στον τομέα των μεταφορών, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές ανοικτής επιστήμης και τις βέλτιστες πρακτικές εκ σχεδιασμού. Η πλατφόρμα συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Υπολογιστικό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης (EOSC) και συνδέεται με τις υπηρεσίες του OpenAIRE.

Το Παρατηρητήριο TOPOS για ιδιώτες προσφέρει ένα ανοιχτό επαγγελματικό δίκτυο όπου καθηγητές, φοιτητές, ερευνητές και ειδικοί στην επιστήμη και την τεχνολογία μπορούν να μοιράζονται και να έχουν πρόσβαση στη γνώση και το επιστημονικό τους έργο. Ανοίγει επίσης σε πολίτες που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για την έρευνα στον τομέα των μεταφορών.

Τέλος, το φόρουμ TOPOS, το οποίο παρέχει το στάδιο για την ανταλλαγή ιδεών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τη λειτουργία των αρχών της Ανοικτής Επιστήμης στην έρευνα στον τομέα των μεταφορών.

Σας προσκαλούμε θερμά να επισκεφθείτε topos-observatory.eu και να ξεκινήσετε αυτό το εκπληκτικό ταξίδι ανοιχτής και συνεργατικής έρευνας.

Για περισσότερα αποτελέσματα έργου επισκεφθείτε: beopen-project.eu/

Έρευνες σχετικά με το έργο BE OPEN και το TOPOS μπορούν να σταλούν στη: Caroline Alméras ECTRI Γενική Γραμματέας και Επικεφαλής Διάδοσης και Δέσμευσης BE OPEN, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το έργο BE OPEN έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθμ. 824323.

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.