.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Στις 6 και 7 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η τέταρτη συνάντηση εργασίας του έργου SUSTOURISMO -  Sustainable Tourism & Mobility Hand by Hand development, λόγω των περιορισμών που έχει επιφέρει η πανδημία του Κορωνοϊού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η πρόοδος του έργου ενώ έμφαση δόθηκε στην ολοκλήρωση της εφαρμογής SUSTOURISMO και των τουριστικών πακέτων, η προώθηση των οποίων ξεκινάει μέσα στις επόμενες εβδομάδες σε όλες τις πιλοτικές πόλεις. Βασικός στόχος είναι οι τουρίστες να κάνουν χρήση των πακέτων το καλοκαίρι του 2021.

4Η συνάντηση εργασίας έργου SUSTOURISMO

Το Ζαντάρ, ως ο επίσημος διοργανωτής εταίρος της συνάντησης καλωσόρισε όλους τους εταίρους και παρουσίασε μέσω βίντεο την πόλη του Ζαντάρ και τα κύρια τουριστικά αξιοθέατά της. Το βίντεο είναι διαθέσιμο στο YouTube στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=HmEzsZkqovw

Η Δρ Μαρία Μορφουλάκη, επικεφαλής του εργαστηρίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του  Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), παρουσίασε την ατζέντα και τους κύριους στόχους της συνάντησης, υπογραμμίζοντας τις κύριες προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι εταίροι τις επόμενες εβδομάδες κατά την έναρξη δοκιμής των τουριστικών πακέτων και την ολοκλήρωση της εφαρμογής SUSTOURISMO, η οποία θα είναι διαθέσιμη και στις επτά χώρες που συμμετέχουν στο έργο από τον Ιούλιο του 2021.

Μετά το εισαγωγικό μέρος, ξεκίνησε η συζήτηση οριστικοποίησης και βελτιστοποίησης των τουριστικών πακέτων κάθε πόλης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον τρόπο συντονισμού των παρεχόμενων πληροφοριών και ανταμοιβών μέσω της εφαρμογής, έτσι ώστε τα ολοκληρωμένα τουριστικά πακέτα να είναι ικανά να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, κάθε εταίρος παρουσίασε διαγράμματα ροής που συνοψίζουν την οργάνωση των διαφορετικών πακέτων που θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται πιλοτικά τις επόμενες εβδομάδες και θα δοκιμαστούν για τουλάχιστον 10 μήνες υπό πραγματικές συνθήκες.

Στη συνέχεια η RRA LUR ως υπεύθυνος εταίρος των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου με σκοπό τον προσδιορισμό των αναγκών κινητικότητας των τουριστών στις πιλοτικές πόλεις,  παρουσίασε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση 2.626 συνολικά ερωτηματολογίων. Τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν αφορούν στη συμπεριφορά των μετακινουμένων και τον ρόλο των νέων τεχνολογιών ως προς την παροχή πληροφοριών σε μια άγνωστη τουριστική περιοχή. Σύμφωνα με την ανάλυση, επικρατέστερα μέσα μετακίνησης εντός της πόλης είναι η πεζή μετακίνηση και η χρήση οχημάτων ΙΧ. Οι περισσότεροι επισκέπτες στην περιοχή της Αδριατικής, επιλέγουν τους συγκεκριμένους τρόπους μετακίνησης εντός της πόλης, για λόγους άνεσης και ταχύτητας, ενώ η κυκλοφοριακή συμφόρηση είναι αυτή που φαίνεται πως αποτελεί τη μεγαλύτερη δυσκολία στους επισκέπτες των πόλεων. Για μετακινήσεις εκτός πόλης, τα ΙΧ οχήματα αποτελούν το επικρατέστερο μέσο μετακίνησης, ενώ τα ενοικιαζόμενα οχήματα και τα υπεραστικά δημόσια λεωφορεία είναι επίσης δημοφιλή. Πολύ σημαντική επίσης φάνηκε να είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών στον τουριστικό τομέα, καθώς όπως φάνηκε οι περισσότεροι επισκέπτες έλαβαν πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή τους μέσω διαδικτυακής αναζήτησης. Περίπου το 75% των ερωτηθέντων δήλωσαν προθυμία στο να χρησιμοποιήσουν μια εφαρμογή για κινητά προκειμένου να λάβουν τουριστικές πληροφορίες, ενώ στην περίπτωση που οι επισκέπτες λαμβάνουν ανταμοιβή για να χρησιμοποιήσουν κάποια εφαρμογή για έξυπνες συσκευές, είναι περισσότερο πιθανό να το κάνουν.

Η δεύτερη ημέρα της συνάντησης ξεκίνησε με μια λεπτομερή παρουσίαση της τελευταίας έκδοσης της εφαρμογής SUSTOURISMO από το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ. Η εφαρμογή θα βοηθήσει τους τουρίστες να κάνουν υπεύθυνες ταξιδιωτικές επιλογές για να επισκεφτούν τα αξιοθέατα της πόλης, να επιλέξουν ελκυστικά τουριστικά πακέτα, να συλλέξουν  πόντους και να λάβουν δώρα για τη συμμετοχή τους στην εφαρμογή και τα πακέτα. Η συζήτηση μεταξύ των εταίρων οδήγησε στις τελικές προσαρμογές που απαιτούνται για τη βελτίωση της λειτουργίας της εφαρμογής πριν από την τελική της κυκλοφορία στο App Store.

Μετά την παρουσίαση της εφαρμογής SUSTOURISMO, το Ινστιτούτο Μεταφορών και Logistics (ITL) παρουσίασε την προτεινόμενη μεθοδολογία για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής, τόσο κατά την πιλοτική περίοδο όσο και κατά τη διάρκεια της πραγματικής χρήσης της. Συγκεκριμένα, το ITL παρουσίασε τους δείκτες απόδοσης που θα παρακολουθούνται και τις διαδικασίες που πρέπει να υιοθετηθούν για την ανάλυση των παραπόνων και των προτάσεων των χρηστών της εφαρμογής, καθώς και τον τρόπο που θα τα ικανοποιήσουν με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εφαρμογής.

Στη συνέχεια το ITL παρουσίασε τα  αποτελέσματα από τη δεύτερη συνάντηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε ο κάθε εταίρος με σκοπό την εμπλοκή των ενδιαφερόμενων φορέων στην προώθηση της εφαρμογής και την ολοκλήρωση των τουριστικών πακέτων. Στις συναντήσεις αυτές οι φορείς παρουσίασαν ενδιαφέρουσες προτάσεις σε τοπικό επίπεδο και καθόρισαν τις βάσεις για πιο δομημένες συνεργασίες. Η τρίτη συνάντηση στρογγυλής τραπέζης  προγραμματίζεται για τις αρχές του επόμενου έτους, προκειμένου οι εταίροι να παρακολουθήσουν μαζί με τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς τα κύρια αποτελέσματα των τοπικών δράσεων και τις πιθανές στρατηγικές που θα βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εφαρμογής, προσεγγίζοντας τους τοπικούς και διασυνοριακούς στόχους αειφορίας.

Το CEI-ES παρουσίασε τις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων εμπλεκόμενων φορέων. Μετά το πρώτο διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο που οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2020 και το δεύτερο τον Απρίλιο του 2021, μια τρίτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021 προκειμένου οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό φορείς να έρθουν σε στενότερη επαφή με σκοπό την προώθηση μια γόνιμης διαδικασίας εκπαίδευσης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επερχόμενο διαδικτυακό σεμινάριο θα είναι διαθέσιμες σύντομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου. Τέλος, το CEI-ES παρουσίασε τις δράσεις επικοινωνίας του έργου. Ακολουθήστε τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης  SUSTOURISMO (Twitter, Linkedin και Facebook) για να ενημερωθείτε για όλες τις ειδήσεις και τις δραστηριότητες του έργου, καθώς και για τις καινοτόμες ιδέες για τον τρόπο προώθησης του βιώσιμου τουρισμού και της κινητικότητας στην περιοχή σας!

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της διαχείρισης των οικονομικών και διοικητικών δραστηριοτήτων του έργου και τη δημιουργία σχεδίου εργασίας και δράσεων για τους επόμενους μήνες. Στο τελευταίο μέρος της συνάντησης συμμετείχε επίσης η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος ADRION παρέχοντας συστάσεις και προτείνοντας λύσεις για την επίτευξη σε εύθετο χρόνο των βασικών στόχων του έργου SUSTOURISMO.

Μείνετε συντονισμένοι για τα πολλά νέα που έρχονται τους επόμενους μήνες και παρακολουθήστε το App Store για να συμμετάσχετε ενεργά και να κερδίσετε με την εφαρμογή SUSTOURISMO!

This announcement has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the announcement is the sole responsibility of SUSTOURISMO PP3 (Institute for Transport and Logistics) and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION programme authorities.

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.