.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Στις 30/09, θα πραγματοποιηθεί το 2ο  Πανευρωπαϊκό Workshop του έργου SHOW. Συμμετέχοντες από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς κυβερνητικούς φορείς, τη βιομηχανία, τις δημόσιες αρχές και τον ακαδημαϊκό χώρο θα συζητήσουν  για τον τρόπο ανάπτυξης ουσιαστικής και βιώσιμης #CCAM (Συνεργατική, Συνδεδεμένη και Αυτοματοποιημένη Κινητικότητα) στην Ευρώπη, βασιζόμενοι σε εμπειρίες από το έργο SHOW καθώς και σε άλλες σχετικές πρωτοβουλίες.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, και θα μεταδοθεί και διαδικτυακά.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή: https://show-project.eu/2021/09/13/join-us-for-the-2nd-show-pan-european-workshop/

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.