.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων για τη Διαχείριση της Κυκλοφορίας που αναπτύχθηκε από το IMET/EKETA σε συνεργασία με κοινοπραξία τεχνολογικών προμηθευτών, επιδείχτηκε σε πραγματικό χρόνο στο περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην έκθεση Beyond 4.0, την 1η Έκθεση Τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη.  Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Τζιτζικώστας είχε την ευκαιρία να δει σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία του συστήματος από τους ερευνητές του ΙΜΕΤ και να περιηγηθεί στην πλατφόρμα. 

Το σύστημα συνδέει τα υπάρχοντα κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας με τη συνεργατική, συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα. Πρόκειται για διαδικτυακή πλατφόρμα που χρησιμοποιεί πολλαπλές πηγές δεδομένων από μετρητικά συστήματα με στόχο την παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης σε πραγματικό χρόνο και την αυτόματη επιβολή στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας με τη βοήθεια σεναρίων διαχείρισης των φωτεινών σηματοδοτών που εκπονήθηκαν από το IMET.

Το συνολικό σύστημα παρουσιάστηκε στο 2ο Συνέδριο Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αυτοδιοίκησης Περιφερειών Ελλάδας από την Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου, Διευθύντρια Έρευνών ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και τον κ. Θεόδωρο Μανίκα, Προϊστάμενο Τμήματος Σχεδιασμού-Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΚΜ

Ayfantopoulou beyond

Tzitzikostas beyond

beyond meeting

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.