.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Το ΙΜΕΤ συνεχίζοντας την εκπαιδευτική του δράση, επισκέφτηκε την Τρίτη 30 Νοεμβρίου το 1ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας και πραγματοποίησε στους μαθητές της Ε’ Δημοτικού, βιωματικό σεμινάριο με θέμα τη «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα». Βασικός σκοπός του σεμιναρίου, ήταν οι μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία της βιώσιμης κινητικότητας και της χρήσης των εναλλακτικών μέσων μετακίνησης που επιδρούν άμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών μιας αστικής περιοχής. Μετά την παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε μέσα στις τάξεις από Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς του ΙΜΕΤ (λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πρωτόκολλα και τους κανόνες ασφαλείας κατά της Covid -19), οι μαθητές χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες και δούλεψαν συνεργατικά προτείνοντας λύσεις πάνω σε συγκεκριμένα θέματα που κλήθηκαν να διερευνήσουν. Τα θέματα περιλάμβαναν ρεαλιστικά σενάρια, προσαρμοσμένα στις καθημερινές συνθήκες κινητικότητας των μαθητών, προκειμένου να εντοπιστούν τα βασικά προβλήματα της περιοχής τους και να προταθούν λύσεις και παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την υφιστάμενη κατάσταση. Στο τέλος οι μαθητές παρουσίασαν ανά ομάδα τα αποτελέσματα της συλλογικής τους προσπάθειας, τα οποία θα συγκεντρωθούν και αποσταλούν στο γραφείο του Δημάρχου για περαιτέρω αξιοποίηση και ανάληψη δράσεων!

 seminar for kids

seminar for kids

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.