.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Η πρώτη συνάντηση του έργου Inter-Connect PLUS, του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG V-B Adriatic-Ionian Programme 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, στις 02 Φεβρουαρίου 2022. Το έργο αποτελεί συνέχεια του έργου Inter-Connect (πρώτη πρόσκληση του Προγράμματος) και στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της χρήσης εναλλακτικών προς το ΙΧ τρόπων μετακίνησης τόσο σε τοπικό-εθνικό επίπεδο όσο και σε υπερτοπικό καλύπτοντας την ανάγκη των χωρών της Αδριατικής – Ιονίου για μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων εκπομπών άνθρακα. Ως έργο, φέρει τα αποτελέσματα του προκατόχου του ένα βήμα πιο μπροστά, ερευνώντας την επίδραση που είχε η πρόσφατη πανδημία (COVID-19) στις επιβατικές μεταφορές και ανανεώνοντας τα αποτελέσματα του προηγούμενου έργου προσμετρώντας την εν λόγω συνιστώσα.

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, συντονιστής του έργου, καλωσόρισε όλους τους συμμετέχοντες τονίζοντας τη σημασία αυτού του έργου ώστε να διερευνηθούν περαιτέρω οι επιπτώσεις της πανδημίας στην βιώσιμη κινητικότητα και τη διασύνδεση των χωρών της περιοχής.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης/ Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ), τεχνικός συντονιστής του Inter-Connect PLUS, παρουσίασε τη δομή του έργου και τις επιδιώξεις μέσα στο εξάμηνο της διεκπεραίωσής του. Το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ τόνισε πως το έργο αποτελεί βήμα για το χτίσιμο νέων προτάσεων την νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027. Οι τεχνικές δράσεις του έργου αφορούν σε:

  • αναβάθμιση των βασικών αποτελεσμάτων του έργου Inter-Connect: του χάρτη πορείας / Inter-Connect Roadmap και της διαδικτυακής εργαλειοθήκης / Inter-Connect toolkit (υπεύθυνος ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, Ελλάδα)
  • ενίσχυση των προτάσεων του έργου Inter-Connect σχετικά με τον ρόλο των μέσων μαζικής μεταφοράς στην βιώσιμη κινητικότητα μέσα στα δύο χρόνια της πανδημίας (υπεύθυνος Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica – ITL, Ιταλία) και
  • διεύρυνση των πιλοτικών μελετών της Σλοβενίας και Κροατίας υπό τις αλλαγές που επέφερε ο COVID-19 (εταίροι: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane agencije - RDA LUR, Σλοβενία και HŽ Putnički prijevoz d.o.o. – HZPP,Κροατία).

Στη συνάντηση παρευρέθηκε και η οικονομική υπεύθυνη του έργου από πλευράς Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Adrion, κα Ε. Καρποντίνη, η οποία παρουσίασε τις βασικές διοικητικές αρχές που πρέπει να ακολουθηθούν στην υλοποίηση του έργου.

Το τελευταίο μέρος της συνάντησης, αφιερωμένο στις δράσεις δημοσιότητας και ενίσχυσης των ικανοτήτων των φορέων στον σχεδιασμό των βιώσιμων μεταφορών, συντονίστηκε από το Central European Initiative - Executive Secretariat (CEI-ES). Οι δράσεις προβολής του έργου αφορούν στην επικοινωνία με το κοινό και τους εμπλεκόμενους φορείς μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος και του έργου, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Προγράμματος, του έργου και εταίρων αλλά και με προωθητικό έντυπο (κατά περίπτωση) υλικό, ηλεκτρονικά φυλλάδια και δελτία τύπου.  Οι δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου αλλά και εκπαίδευσης περιλαμβάνουν σειρά σεμιναρίων και εκδηλώσεων:

  • εκδήλωση με θέμα την αλλαγή συμπεριφοράς των μετακινούμενων προς τις βιώσιμες μεταφορές (HZPP)
  • ημερίδα για την ανάπτυξη ικανοτήτων φορέων στον σχεδιασμό των βιώσιμων μεταφορών (Δήμος Ηγουμενίτσας)
  • συνέδριο επί των διατροπικών επιβατικών μεταφορών (ITL)
  • εκδήλωση στοχευμένη στις ανάγκες των χωρών του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας για στροφή στις βιώσιμες μεταφορές (Ministria e lnfrastruktures dhe Energjise – ΜΙΕ, Αλβανία).

Οι παραπάνω θεματικές εκδηλώσεις ολοκληρώνονται με μια διαδικτυακή συνεδρία εκπαίδευσης τοπικών αρχών στην αύξηση της εμπλοκής των μετακινούμενων στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη λύσεων βιώσιμης κινητικότητας (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ). Το έργο θα συμμετάσχει επιπλέον σε εθνικές και διακρατικές εκδηλώσεις σχετικές με το Πρόγραμμα ενώ επιπλέον θα κινήσει συνέργειες με τις θεματικές συστάδες του Προγράμματος (ADRION Thematic Clusters).

expectations and wished icon

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα στην ιστοσελίδα αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου Inter-Connect PLUS (https://interconnect.adrioninterreg.eu/)! 

Tο παρόν δελτίο υλοποιήθηκε με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενό του αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του εταιρικού σχήματος Inter-Connect PLUS και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και των Αρχών του Προγράμματος ADRION.

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.