.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Η πέμπτη συνάντηση του έργου SUSTOURISMO, του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG V-B Adriatic-Ionian Programme 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 08 Φεβρουαρίου 2022. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η πορεία της πιλοτικής φάσης του έργου καθώς και τα συμπεράσματα της έως τώρα αξιολόγησής της.

Η Δρ. Μαρία Μορφουλάκη (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ), Επιστημονική Υπεύθυνη και Συντονίστρια του έργου, καλωσόρισε τους εταίρους στην πρόσθετη αυτή συνάντηση έργου εν όψει της χρονικής επέκτασης αυτού ως το τέλος Ιανουαρίου 2023. Η συνάντηση ξεκίνησε με μία σύνοψη της πορείας του έργου (τεχνική και διαχειριστική) την οποία παρακολούθησε και η Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος.
Στη συνέχεια της συνάντησης, το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ παρουσίασε τις εξελίξεις σχετικά με τα Μνημόνια Συνεργασίας του έργου κάνοντας ειδική αναφορά στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης και στο Μνημόνιο του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης το οποίο αποτέλεσε την απαρχή σειράς συνεργασιών με εταιρείες για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους τουρίστες της πόλης. Στη συνέχεια οι υπόλοιπες 9 πιλοτικές περιοχές του έργου παρουσίασαν τα δικά τους Μνημόνια.

Ακολούθως, το Institute of Transport and Logistics Foundation (ITL) παρουσίασε τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της τεχνικής αξιολόγησης του SUSTOURISMO app και των SUSTOURISMO τουριστικών πακέτων (πιλοτικές δράσεις του έργου) τα οποία κρίνονται ιδιαιτέρως θετικά λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς από την πανδημία. Λαμβάνοντας στη συνέχεια τον λόγο, το Prometni institut Ljubljana (PIL), παρουσίασε την μεθοδολογία αξιολόγησης της συνεισφοράς του έργου σε επίπεδο κοινωνίας, περιβάλλοντος και οικονομίας (βιωσιμότητα και προστιθέμενη αξία).
Το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ συνέχισε με την παρουσίαση της προσέγγισης για την ανάπτυξη της στρατηγικής για τον βιώσιμο τουρισμό, το οποίο θα συνθέτει τη γνώση που αποκτήθηκε από το σύνολο των δράσεων του SUSTOURISMO (έρευνα, εφαρμογή και αξιολόγηση των πιλότων του έργου). Η εν λόγω στρατηγική θα αποτελέσει το παράγωγο μιας έντονης συν-σχεδιαστικής διαδικασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου. Παρουσιάστηκε επιπλέον ο στόχος της 3ης Τεχνικής Συνάντησης Τοπικών Φορέων (ITL) αλλά και του 4ου διαδικτυακού σεμιναρίου του έργου (Central European Initiative – Executive Secretariat / CEI-ES) ενώ συζητήθηκε και η πιθανότητα ενοποίησης των εν λόγω εκδηλώσεων του έργου ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα αυτών (αύξηση συμμετοχής). Το PIL έκλεισε το τεχνικό μέρος της συνάντησης με την αναφορά στην τελευταία τεχνική δράση του έργου που αφορά το πλάνο επενδυτικής αξιοποίησης των πιλότων του SUSTOURISMO και τα επιχειρηματικά μοντέλα που προκύπτουν.
Η συνάντηση έκλεισε με την συζήτηση δράσεων διάχυσης και κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου (CEI-ES) και με το προωθητικό βίντεο το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα από τα κανάλια δημοσιότητας του Προγράμματος, του έργου και των εταίρων τους επόμενους μήνες.

Tο παρόν δελτίο υλοποιήθηκε με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενό του αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του εταίρου SUSTOURISMO PP3 (Institute for Transport and Logistics) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και των Αρχών του Προγράμματος ADRION.

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.