.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: SAVE ME
Τίτλος έργου: System and actions for vehicles and transportation hubs to support disaster mitigation and evacuation
Διάρκεια: 36 μήνες (01/10/2009-30/09/2012)

Περιγραφή: Το έργο SAVE ME στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος που ανιχνεύει φυσικές καταστροφές (π.χ. σεισμό, πυρκαγιά) και κινδύνους που προκαλούνται από ανθρώπινη δράση (δηλαδή τρομοκρατικές επιθέσεις) καταστροφές σε τερματικούς σταθμούς / οχήματα δημόσιων μεταφορών και υποδομές ζωτικής σημασίας (π.χ. σήραγγες και γέφυρες). Το έργο υποστηρίζει γρήγορη και βέλτιστη καθοδήγηση μαζικής εκκένωσης, για να σώσει τις ζωές του ευρύτερου κοινού και των διασωστών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους πιο ευάλωτους ταξιδιώτες (δηλαδή παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες). Για να το επιτύχει αυτό, αναπτύσσει ένα κοινό Σημασιολογικό Πλαίσιο & Βελτιστοποίηση Ποιότητας για την αναγνώριση, ταξινόμηση και μετριασμό κινδύνων, καινοτόμους αλγόριθμους για την ανθρώπινη συμπεριφορά υπό πίεση, πανικό και έντονα συναισθήματα, τυποποιημένα στοιχεία διεπαφής για διαισθητική ανθρώπινη καθοδήγηση, μια ολιστική στρατηγική μετριασμού καταστροφών και αλγόριθμους ευφυών παραγόντων για εξατομικευμένη καθοδήγηση. Χρησιμοποιεί ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων για ανίχνευση έκτακτης ανάγκης, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και παρακολούθηση της θέσης και των κινήσεων των ταξιδιωτών, καθώς και μια απαιτούμενη υποδομή δικτύου επικοινωνίας. Ενσωματώνει δεδομένα μοντέλου προσομοιωτή με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο με τους κατάλληλους αισθητήρες, για να προσεγγίσει βελτιωμένα μοντέλα συμπεριφοράς πλήθους και τα χρησιμοποιεί σε ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων, για την επίβλεψη της συνολικής λειτουργίας μετριασμού καταστροφών. Έτσι, υποστηρίζει τον διαχειριστή υποδομής, καθοδηγεί την ομάδα διάσωσης μέσω του PDA και των παγιδευμένων ταξιδιωτών με περιβαλλοντικές οθόνες και συστήματα ήχου, καθώς παρέχει εξατομικευμένη καθοδήγηση στο κινητό τους τηλέφωνο δείχνοντας τους την πλησιέστερη ασφαλή και ελεύθερη έξοδο, λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ τους (δηλαδή αναπηρία , ευκινησία, γλώσσα κ.λπ.). Αναπτύσσει επίσης κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα με περιεχόμενο και εργαλεία για διαχειριστές, διασώστες και το ευρύ κοινό. Κατευθυντήριες γραμμές προς τους διαχειριστές και τους σχεδιαστές υποδομής/οχημάτων και προτάσεις τυποποίησης προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Όλες οι εξελίξεις του έργου ελέγχονται διεξοδικά και επαναληπτικά και βελτιστοποιούνται με εργαστηριακές δοκιμές και δύο σε πιλοτικές τοποθεσίες, σε σταθμό του μετρό στο Newcastle (Ηνωμένο Βασίλειο) και στη σήραγγα Gotthard (Ελβετία).

Στόχοι: Οι κύριοι στόχοι του έργου SAVE ME που είχαν τεθεί αρχικά και πληρούνται είναι οι εξής:

 • Εντοπισμός των πραγματικών προβλημάτων και αναγκών όλων των ταξιδιωτών και των ενδιαφερομένων στην αντιμετώπιση διαφόρων φυσικών καταστροφών ή τρομοκρατικών γεγονότων.,
 • Η εκπόνηση συγκεκριμένων περιπτώσεων χρήσης και σεναρίων εφαρμογής, που καλύπτουν όλους τους τομείς εφαρμογής του έργου (τερματικός σταθμός μετρό, πλατφόρμα και οχήματα και σήραγγα) για όλους τους τύπους έκτακτης ανάγκης που εξετάζονται (σεισμός, πυρκαγιά και τρομοκρατική επίθεση).
 • Να επινοήσει συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης και σενάρια εφαρμογής, που καλύπτουν όλους τους χώρους εφαρμογής του έργου (τερματικός σταθμός μετρό, πλατφόρμα και όχημα και σήραγγα) για όλους τους τύπους έκτακτης ανάγκης που εξετάζονται (σεισμός, πυρκαγιά και τρομοκρατική επίθεση).
 • Να αναπτύξει μια ολιστική αρχιτεκτονική συστήματος, που θα συμπεριλαμβάνει διαφορετικά στοιχεία και ενότητες, καθώς και μια κοινή οντολογική αρχιτεκτονική για την αναγνώριση, την αιτία, τη σοβαρότητα και τον μετριασμό των κινδύνων.
 • Διερεύνηση της συμπεριφοράς όλων των χρηστών (συμπεριλαμβανομένων των συναισθημάτων και του άγχους) κατά τη διάρκεια καταστάσεων πανικού, που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη κατάλληλων διεπαφών για την ενημέρωση του κοινού, αποφεύγοντας την πρόκληση χάους και άγχους (συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ταξιδιωτών)..
 • Ανάπτυξη αλγορίθμων, βασισμένων σε ευφυείς πράκτορες, για την εξατομίκευση της παροχής πληροφοριών στις ανάγκες κάθε χρήστη (π.χ. απλή οπτική πληροφόρηση για ηλικιωμένους χρήστες ή ηχητική ειδοποίηση για χρήστες με προβλήματα όρασης).
 • Ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων (DSS), με βάση εργαλεία προσομοίωσης κλειστού βρόχου και μοντελοποίησης, με δεδομένα πραγματικού χρόνου.
 • Να προσφέρει υποστήριξη στους φορείς εκμετάλλευσης υποδομών.
 • Να προσφέρει καθοδήγηση στο πλήρωμα διάσωσης μέσω προσωπικού ψηφιακού βοηθού (PDA).
 • Να προσφέρει καθοδήγηση στο κοινό μέσω των φορητών συσκευών του, καθώς και μέσω δημόσιων τερματικών και ανακοινώσεων.
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης (μεθοδολογία, προγράμματα σπουδών και εργαλεία) για τους φορείς εκμετάλλευσης υποδομών, το προσωπικό των μονάδων έκτακτης ανάγκης και το ευρύ κοινό, ώστε να βελτιστοποιηθεί η απόδοσή τους κατά τη διάρκεια έκτακτων καταστάσεων.
 • Να εγκατασταθεί και να δοκιμαστεί το σύστημα SAVE ME σε δύο πιλοτικές περιοχές (στον υπόγειο σταθμό και στα οχήματα του μετρό NEXUS στο Newcastle του Ηνωμένου Βασιλείου και στη σήραγγα Gotthard στην Ελβετία), προκειμένου να αξιολογήσει την αξιοπιστία, τη χρηστικότητα, τη χρησιμότητα, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητά του στην αγορά.
 • Ανάπτυξη συνοπτικών σχεδίων εκμετάλλευσης και διάδοσης για την επιτυχή και αποτελεσματική υιοθέτηση των προϊόντων του έργου SAVE ME.
 • Συμβολή στις δραστηριότητες τυποποίησης που αναλαμβάνονται από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς σχετικά με τις ιδιότητες των υποδομών και τα βοηθήματα εκκένωσης.

Ρόλος ΙΜΕΤ: Το ΙΜΕΤ είναι Εταίροςτου έργου.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Δρ. Μαρία Πάνου
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 211 1069 550

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.