.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: MyCorridor
Τίτλος έργου: Mobility as a Service in a multimodal European cross-border corridor
Διάρκεια: 36 μήνες (01/06/2017 – 31/05/2020)
Περιγραφή:

Το έργο MyCorridor στοχεύει στη διευκόλυνση των βιώσιμων αστικών, υπεραστικών και διασυνοριακών μετακινήσεων αντικαθιστώντας την ιδιοκτησία των Ι.Χ. με την ιδιοχρησία, ως ένα μοναδικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης/πολυτροπικής αλυσίδας που εντάσσεται στη φιλοσοφία της Κινητικότητας ως Υπηρεσία (Mobility as a Service - MaaS). Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την ανάπτυξη και παροχή μίας καινοτόμου πλατφόρμας, η οποία θα συνδυάζει τη διαχείριση της κυκλοφορίας με τις πολυτροπικές υπηρεσίες διευκολύνοντας, κατά συνέπεια, τη μετατόπιση προς νέους τρόπους και συνδυασμούς κινητικότητας στις μεταφορές.

Το έργο προτείνει μία τεχνολογική και επιχειρηματική λύση Κινητικότητας ως Υπηρεσία, η οποία θα μεριμνά για τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή ανοιχτών δεδομένων και θα αντιμετωπίζει νομοθετικά και επιχειρηματικά εμπόδια καθώς και εμπόδια που αφορούν στην προσαρμογή της ανθρώπινης συμπεριφοράς στις μετακινήσεις, επιτρέποντας έτσι την εμφάνιση ενός νέου επιχειρηματικού παράγοντα στην Ευρώπη, του Φορέα Κοινών Υπηρεσιών Κινητικότητας. Το έργο MyCorridor θα επιτρέψει, συγκεκριμένα, μια παραδειγματική μεταστροφή για τους χρήστες των αυτοκινήτων, οδηγώντας την «αυτοκίνηση» προς την κατεύθυνση της Κινητικότητας ως Υπηρεσία. Βάση του έργου αποτελεί η πλατφόρμα ΤΜ2.0 (π.χ. ως μηχανισμός ενεργοποίησης της MaaS) και ως εκ τούτου, το σημείο εκκίνησης είναι όλες εκείνες οι υπηρεσίες της κινητικότητας που σχετίζονται με το όραμα της διαδραστικής διαχείρισης της κυκλοφορίας της «αυτοκίνησης». Στόχος είναι να επεκταθούν οι τρέχουσες δυνατότητες της πλατφόρμας ΤΜ2.0 ενσωματώνοντας σε μία ενιαία πλατφόρμα πανευρωπαϊκά σύνολα δεδομένων, που να προσφέρουν αστικές και υπεραστικές υπηρεσίες που θα είναι πολυτροπικές, αδιάλειπτες, ευέλικτες, αξιόπιστες, φιλικές προς το χρήστη, περιεκτικές, οικονομικές και περιβαλλοντικά βιώσιμες.

Το έργο MyCorridor θα αξιολογήσει τη λειτουργικότητα και σκοπιμότητα της ολοκληρωμένης (τεχνολογικά και επιχειρηματικά) λύσης του σε έναν αριθμό Ευρωπαϊκών τοποθεσιών, οι οποίες συνδέονται και σχηματίζουν έναν διασυνοριακό διάδρομο (από το Νότο έως το Βορρά, διασχίζοντας την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη) οδικών μεταφορών και πολυτροπικών αλυσίδων. Οι ταξιδιώτες θα χρησιμοποιούν Νομισματικές Μονάδες Μετακίνησης για να αγοράσουν, μέσω ενός και μόνο σημείου πρόσβασης (one-stop-shop) του MyCorridor, προϊόντα μετακίνησης καθώς και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που αφορούν συνολικά σε: α) Υπηρεσίες διαχείρισης κυκλοφορίας (προηγμένη πλοήγηση, προσαρμοζόμενος έλεγχος κυκλοφορίας, κατάσταση κυκλοφορίας & ανίχνευση συμβάντων, δυναμική διαχείριση κυκλοφορίας), β) Υπηρεσίες διεπαφής με τις Δημόσιες Μεταφορές (πολυτροπικές και σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες/σχεδιασμός/κράτηση/έκδοση εισιτηρίων), γ) Υπηρεσίες σχετικές με τη χρήση οχήματος (υπηρεσία οχημάτων κοινωφελούς χρήσης, συνεπιβατισμός, στάθμευση, ταξί, …) και δ) Οριζόντιες υπηρεσίες (προγράμματα επιβράβευσης πελατών, Νομισματικές Μονάδες Μετακίνησης, εκκαθάριση, κλπ.). Οι ταξιδιώτες θα αλληλεπιδρούν με το MyCorridor one-stop-shop μέσω κινητών εφαρμογών (Android & iPhone) και εφαρμογών εντός των οχημάτων (μελέτη σκοπιμότητας μέσω της TomTom).
Οι εργασίες του έργου MyCorridor θα αναληφθούν από μία πολύπλευρη κοινοπραξία που θα περιλαμβάνει όλους τους βασικούς παράγοντες. Ειδικότερα, θα περιλαμβάνει 3 βασικούς βιομηχανικούς εταίρους (SWARCO MIZAR, SWARCO Hellas (INFOTRIP), TomTom), 6 δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στον χώρο της κινητικότητας (CHAPS, WINGS, MAPTM, AMCO, VivaWallet, HaCon), 1 φορέα μεταφορών (RSM), 1 οργανισμό στον χώρο των ευφυών συστημάτων μεταφορών ITS (TTS), 4 ερευνητικούς οργανισμούς (UNEW, CERTH, UPAT, SRFG), 1 πολυεθνική νομική εταιρεία με εξειδίκευση στα νέα καινοτόμα σχήματα κινητικότητας (OC) και ο εταίρος IRU που θα ενεργεί ως σύνδεσμος της κοινοπραξίας MaaS.

Στόχοι:
Το πρόγραμμα στοχεύει να καταστήσει την Κινητικότητα ως Υπηρεσία μία αειφόρο πραγματικότητα, αναπτύσσοντας την τεχνολογική και επιχειρηματική πλατφόρμα που θα επιτρέψει στις τεχνολογίες, στις εφαρμογές, στα επιχειρηματικά μοντέλα, στα νομικά και επιχειρησιακά συστήματα, στις στρατηγικές προσαρμογής συμπεριφοράς ταξιδιωτών καθώς και στις στρατηγικές προώθησης της Κινητικότητας ως Υπηρεσία να ενσωματώσουν αδιάλειπτα δημόσια και ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες κινητικότητας, σε μία διασυνοριακή ταξιδιωτική αλυσίδα, χωρίς οι χρήστες να κατέχουν απαραίτητα οποιοδήποτε από αυτά. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων στόχων:

  1. Ενσωμάτωση των οχημάτων που μετέχουν στην Κινητικότητα ως Υπηρεσία σε μία πλατφόρμα πολυτροπικών αλυσίδων εξυπηρέτησης.
  2. Παροχή νέου επιχειρηματικού προτύπου, φορέων και μοντέλων της αλυσίδας κινητικότητας το οποίο θα υιοθετηθεί πανευρωπαϊκά και διασυνοριακά.
  3. Μελέτη σκοπιμότητας του νέου επιχειρηματικού μοντέλου και της ολοκληρωμένης πλατφόρμας μέσω επιλεγμένων σεναρίων χρήσης και διεξαγωγής μίας πλήρους επιχειρησιακής ανάλυσης καθώς και αξιολόγησης των επιπτώσεων διαμέσου διασυνδεδεμένων πιλότων στο πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού διαδρόμου.

Ρόλος ΙΜΕΤ:
Στo πλαίσιo του έργου το ΙΜΕΤ έχει αναλάβει τις εξής αρμοδιότητες

  • Συνολική τεχνική διαχείριση και διαχείριση καινοτομίας του έργου.
  • Ανάπτυξη των σεναρίων χρήσης και διεξαγωγή στοχευμένων ημερίδων με ομάδες εστίασης (“focus groups”) του έργου.
  • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά σε περιβάλλον Android και iPhone για τις υπηρεσίες one-stop-shop.
  • Εξατομίκευση των αλγορίθμων τόσο από άποψη περιεχομένου όσο και αναφορικά με το λειτουργικό περιβάλλον των συσκευών.
  • Συμμετοχή στην οργάνωση και διεξαγωγή των ελληνικών δοκιμών.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Μαρία Γκέμου
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 211 1069 553

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.