.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

 

Ακρωνύμιο: FENIX
Τίτλος έργου: Μελλοντικά επιχειρηματικά μοντέλα για την αποδοτική ανάκτηση δευτερευόντων φυσικών και βιομηχανικών πόρων σε περιβάλλοντα εξειδικευμένων αλυσίδων εφοδιασμού
Διάρκεια: 40 μήνες (01/01/2018-30/04/2021)

Περιγραφή: : Αντικείμενο το Ευρωπαϊκού έργου FENIX είναι η επίδειξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων μέσω ενός δια-λειτουργικού και δια-τομεακού συστήματος παραγωγής, το οποίο αποτελείται από διάφορα εργοστάσια το οποία είχαν συμμετοχή σε παλαιότερα Ευρωπαϊκά έργα.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ του FENIX είναι η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και βιομηχανικών στρατηγικών για τρεις νέες αλυσίδες εφοδιασμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή προϊόντων-υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Για το σκοπό αυτό, θα υλοποιηθούν τρεις πιλοτικές εγκαταστάσεις:

  1. Ένα αρθρωτό, πολλαπλών υλικών και αναδιαμορφώσιμο πιλοτικό εργοστάσιο παραγωγής τρισδιάστατων μεταλλικών σκόνων τρισδιάστατης εκτύπωσης.
  2. Ένα αρθρωτό, πολλαπλών υλικών και αναδιαμορφώσιμο πιλοτικό εργοστάσιο παραγωγής προσαρμοσμένων κοσμήματων.
  3. Ένα αρθρωτό, πολλαπλών υλικών και αναδιαμορφώσιμο πιλοτικό εργοστάσιο για την παραγωγή προηγμένων νημάτων τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ του FENIX είναι η αναπαράσταση ενός συνόλου ιστοριών επιτυχίας που προέρχονται από την εφαρμογή ΑΡΧΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς, που θα καταδείξουν πώς η υιοθέτησή τους μπορεί να επιτρέψει πιο βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού, αυξάνοντας την ποιότητα, την αξία της αγοράς και την εναλλακτική εκμετάλλευση δευτερεύοντα υλικά.

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ του FENIX είναι η ενσωμάτωση Κύριων Τεχνολογιών Ευρείας Εφαρµογής (ΚΤΕΕ) για την αποτελεσματική ανάκτηση δευτερευόντων πόρων.

Εικόνα 1 - Συνολική ιδέα του έργου FENIX

Στόχοι: Συνοπτικά στόχοι του Ευρωπαϊκού έργου FENIX είναι:

  • Ο καθορισμός ενός συνόλου δυνητικών επιχειρηματικών μοντέλων Β2Β και Β2C καθώς και βιομηχανικών στρατηγικών σε διάφορους τομείς της ανακύκλωσης υλικών.
  • Η εφαρμογή νέας εφοδιαστικής αλυσίδας, επικεντρωμένης στη βιώσιμη και λειτουργική ανακύκλωση δευτερογενών πρώτων υλών, ξεκινώντας από τους διαφορετικούς τομείς και διαφορετικές ροές αποβλήτων.
  • Η επίδειξη της πραγματικής εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα εξισορρόπησης της διαθεσιμότητας κρίσιμων πρώτων υλών μεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου καθώς και τη βιωσιμότητα των παραγωγικών διαδικασιών.
  • Η επικύρωση των βασικών τεχνολογιών οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν την εξέλιξη των σημερινών διατερματικών διαδικασιών αποσκοπώντας στον διαμοιρασμό πληροφοριών μεταξύ όλων των τελικών χρηστών (βιομηχανίες και καταναλωτές).
  • Η ευελιξία της παραγωγικής διαδικασίας για την εύκολη επανάχρηση/ αναμόρφωση της παραγωγικής ικανότητας σε όλη την Ευρώπη για διάφορες αλυσίδες εφοδιασμού.

Ρόλος ΙΜΕΤ: Το ΕΚΕΤΑ/ ΙΜΕΤ είναι ο υπεύθυνος συνεργάτης για την ενσωμάτωση των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και τις στρατηγικές συμμετοχής των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, το ΕΚΕΤΑ/ ΙΜΕΤ ανέπτυξε την Αγορά του έργου FENIX η οποία αποτελεί ένα ψηφιακό εργαλείο φιλοξενώντας όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των σεναρίων χρήσης, ενώ ενεργεί, ταυτοχρόνως, ως μια διαδικτυακή κοινότητα μελών που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και συμμετέχουν σε δραστηριότητες ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης μέσω της Ανοικτής Πλατφόρμας Καινοτομίας που ενσωματώνει η εφαρμογή.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Αριστοτέλης Σπηλιώτης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+302111069581

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.