.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: Mobility4EU
Τίτλος Έργου: Σχέδιο δράσης για το μέλλον της κινητικότητας στην Ευρώπη
Διάρκεια: 24 μήνες ( 01/01/2016-31/12/2018)

Περιγραφή: Αντικείμενο του Ευρωπαϊκού έργου MOBILITY4EU (H2020:690732) είναι η ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για την ολοκληρωμένη εφαρμογή των καινοτόμων λύσεων μεταφορών και κινητικότητας στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους τρόπους μεταφοράς, καθώς και μια πληθώρα κοινωνικών θεμάτων που περιλαμβάνουν την υγεία, το περιβάλλον και την προστασία του κλίματος, τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία, τη δημογραφική αλλαγή, την αστικοποίηση και την παγκοσμιοποίηση, την οικονομική ανάπτυξη, την ψηφιοποίηση και την ενσωμάτωση έξυπνων συστημάτων.
Το MOBILITY4EU λοιπόν, ασχολείται με ένα όραμα, το οποίο αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφορών του 2030 και ένα Σχέδιο Δράσης που περιλαμβάνει πληροφορίες για την εφαρμογή αυτού του οράματος.

Στόχοι:
Στόχοι του MOBILITY4EU:

  • να εντοπίσει και να αξιολογήσει τις κοινωνικές προκλήσεις που θα επηρεάσουν τη μελλοντική ζήτηση και προσφορά των μεταφορών,
  • να δημιουργήσει ένα όραμα για ένα σύστημα μεταφορών του 2030, που θα αντικατοπτρίζει διάφορους κοινωνικούς παράγοντες,
  • να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει οδηγίες για την εφαρμογή αυτού του οράματος, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες των χρηστών και τις νέες έννοιες κινητικότητας, καθώς και τις συνέπειες αυτών των νέων εννοιών στην πολιτική, στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα,
  • να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα έρευνας, καινοτομίας και εφαρμογής για την επίτευξη των αντίστοιχων στόχων και προκλήσεων,
  • να υποστηρίξει το έργο, πέρα από τη διάρκειά του, με τη μορφή ενός νέου ευρωπαϊκού φόρουμ, το οποίο να αφορά στις μεταφορές.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η πρωτοβουλία Mobility4EU θέτει ένα συμμετοχικό πλαίσιο, στο οποίο λαμβάνουν μέρος όλοι οι σχετικοί παράγοντες, τόσο εντός όσο και εκτός του τομέα των μεταφορών, καλύπτοντας όλους τους τρόπους μεταφοράς.

Ρόλος ΙΜΕΤ:
Το ΙΜΕΤ συμμετέχει σε πολλές δραστηριότητες στο έργο αλλά έχει δύο κύριες αρμοδιότητες:

  • Είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία, την επέκταση και τη διατήρηση ενός δικτύου εθνικών και τοπικών φορέων καθώς και διάφορων σημείων επαφής. Οι παραπάνω φορείς προέρχονται από το δημόσιο τομέα, από τον τομέα των μεταφορών, από βιομηχανικούς τομείς, από εθνικούς οργανισμούς έρευνας και καινοτομίας. Επιπλέον, οι φορείς αποτελούνται από ερευνητικά ινστιτούτα, από φορείς χάραξης πολιτικής, από εκπροσώπους χρηστών των μεταφορών και τέλος από διάφορες τομεακές πρωτοβουλίες.
  • Το ΙΜΕΤ, χρησιμοποιώντας την εκτεταμένη μεθοδολογία Ανάλυσης Ρίσκου (FMEA), είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση των προκλήσεων και των εμποδίων σχετικά με τις λύσεις που προέρχονται από την εφαρμογή MAMCA.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Ελένη Χαλκιά
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+302111069557

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.