.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: SAFE STRIP
Τίτλος έργου: SAFE and green Sensor Technologies for self-explaining and forgiving Road Interactive aPplications
Διάρκεια: 36 μήνες (01/05/2017 – 30/04/2020)

Περιγραφή: Το έργο SAFE STRIP συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “HORIZON 2020” και έχει σκοπό τη συνεισφορά στα Συνεργατικά Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (“Cooperative Intelligent Transportation Systems” - C-ITS) μέσω μίας επαναστατικής ιδέας: τη μετάδοση - σε πραγματικό χρόνο - στατικών και δυναμικών πληροφοριών που αφορούν στο δρόμο, και τις περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές συνθήκες στα κινούμενα οχήματα. Αυτό επιτυγχάνεται διαμέσου μίας χαμηλού κόστους διάταξης μίκρο/ νάνο αισθητήρων που ενσωματώνεται επί της υποδομής άνευ παρεμβατικών, χρονοβόρων και δαπανηρών διαδικασιών. Η λύση που θα παρέχει το SAFE STRIP αφορά όλα τα οχήματα, παντός τύπου. Αυτά που είναι εξοπλισμένα με προηγμένα (συνεργατικά ή μη) συστήματα υποστήριξης του οδηγού καθώς και αυτόνομα οχήματα όπως και οχήματα που δεν έχουν κανένα εξοπλισμό.

Στόχοι: Οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

 • Την ανάπτυξη διάταξης διασύνδεσης μίκρο/ νάνο αισθητήρων – που καλείται SAFE STRIP - που θα ενθυλακωθούν και θα εγκατασταθούν σε ειδικά στοιχεία της υποδομής και θα μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο κρίσιμες πληροφορίες για την κατάσταση του οδοστρώματος, και τις περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, καθιστώντας δυνατή τη λειτουργία μία σειρά από συνεργατικές εφαρμογές προς όφελος όλων των οδηγών και υποκαθιστώντας με πολύ χαμηλότερο κόστος τα υπάρχοντα συστήματα υποδομής και τις ισχύουσες συνεργατικές λύσεις.
 • Την υποστήριξη της προβλεπόμενης συντήρησης της υποδομής, διαμέσου ενσωματωμένων αισθητήρων στην επιφάνεια του οδοστρώματος που θα παρέχουν δυναμικές πληροφορίες γι’ αυτό.
 • Τη δημιουργία δρόμων «συγχωρητικών» (διαμέσου κρίσιμων πληροφοριών που θα μεταδίδονται στο όχημα όπως δυναμικό όριο ταχύτητας και δυναμικό συντελεστή ολίσθησης) και «αυτοεπεξηγούμενων» (διαμέσου προσωποποιημένης πληροφόρησης στη γλώσσα του οδηγού, που θα ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις του)- για όλα τα είδη οχημάτων.
 • Το οδικό δίκτυο (κυρίως οι αυτοκινητόδρομοι και το υπεραστικό δίκτυο) να αποκτήσει χαρακτηριστικά αυτεξήγητης (μέσω προσωποποιημένων μηνυμάτων), αλλά και επιεικούς υποδομής σε οδηγικά λάθη ή μη προβλεπόμενες αλλαγές στις συνθήκες οδήγησης (λόγω των προηγμένων συνεργατικών λειτουργιών) για όλους τους οδικούς χρήστες (Ι.Χ., επαγγελματικά οχήματα, δίκυκλα, ευπαθείς ομάδες χρηστών κ.ο.κ.), αλλά και όλους τους τύπους οχημάτων (σε οχήματα τα οποία είναι εξοπλισμένα με κατάλληλα συστήματα ή και σε όλα τα υπόλοιπα μέσω τερματικών συσκευών).
 • Την επέκταση της τεχνολογικής προσέγγισης σε χώρους στάθμευσης και σε διατροπικούς κόμβους, όπως, για παράδειγμα, σιδηροδρομικές διαβάσεις, κόμβους της εφοδιαστικής αλυσίδας και ζώνες όπου εκτελούνται οδικές εργασίες.
 • Τη μείωση του λειτουργικού κόστους, καθώς και του κόστους εγκατάστασης και συντήρησης της οδικής υποδομής, μειώνοντας ή εξαλείφοντας την ανάγκη ύπαρξης δυναμικών πινακίδων μεταβλητής σήμανσης/μηνυμάτων αλλά και σταθμών διοδίων. Το εγκατεστημένο σύστημα προορίζεται να είναι κατά το δυνατόν ενεργειακά αυτόνομο.
 • Τη διάθεση απαραίτητων πληροφοριών σε εξοπλισμένα ή αυτόνομα οχήματα σχετικά με την κατάσταση του δρόμου, τις περιβαλλοντικές και τις κυκλοφοριακές συνθήκες, ώστε να υποστηρίξει και να βελτιστοποιήσει τη δυναμική εκτίμηση της τροχιάς αυτών.
 • Την υποστήριξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στον χρήστη διευκολύνοντας έτσι την ταχεία εμπορική διάχυσή της αλλά και τη βιωσιμότητά της μέσω αποδοτικών επιχειρηματικών μοντέλων.
 • Την αξιολόγηση της ολοκληρωμένης τεχνολογικής λύσης από όλες τις τεχνικές απόψεις, αλλά και ως προς την αναμενόμενη συμβολή της στην οδική ασφάλεια, την κινητικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Η αξιολόγηση θα λάβει χώρα σε 3 ελεγχόμενα περιβάλλοντα στο Βαγιαδολίδ (στην Ισπανία), στο Μιλάνο και το Τορίνο (στην Ιταλία), καθώς και σε πραγματικές συνθήκες με οδηγούς επιβατικών οχημάτων και μοτοσικλετών σε δύο αυτοκινητόδρομους (τον Α22 στην Ιταλία και την Αττική Οδό στην Ελλάδα) με 4 ερευνητικά αυτοκίνητα και 3 ερευνητικές μοτοσικλέτες (που θα διατεθούν από διαφορετικούς εταίρους) σε 4 κύκλους πειραματικών δοκιμών.

Η ευρύτητα του πεδίου εφαρμογής του SAFE STRIP θα αποδειχθεί μέσα από την ανάπτυξη των παρακάτω συνεργατικών ευφυών εφαρμογών:

 • Εφαρμογή οδικής ασφάλειας για την υποστήριξη οδηγού σε μη εξοπλισμένα οχήματα.
 • Εφαρμογή οδικής ασφάλειας για την υποστήριξη οδηγού σε εξοπλισμένα οχήματα.
 • Εφαρμογή παρακολούθησης φθοράς οδοστρώματος και πρόγνωσης των αναγκών συντήρησης οδοστρώματος για Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ).
 • Εφαρμογή υποστήριξης οδηγού για τη διαχείριση σιδηροδρομικών διαβάσεων και οδικών έργων.
 • Εφαρμογή υποστήριξης οδηγού για τη διαχείριση συγχώνευσης και διασταυρώσεων (e2call).
 • Εφαρμογή προσωποποιημένων Εικονικών Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων.
 • Εφαρμογές υποστήριξης αυτόνομης οδήγησης.
 • Εφαρμογή «Εικονικών Διοδίων».
 • Εφαρμογή κράτηση και χρέωσης στάθμευσης.

Ρόλος ΙΜΕΤ: Το ΙΜΕΤ έχει αναλάβει στα πλαίσια του έργου τις εξής αρμοδιότητες:

 • Υπεύθυνος Συνολικής Τεχνικής Διαχείρισης και Καινοτομίας του έργου, βασικός εταίρος στην παροχή της ολοκληρωμένης λύσης, πάροχος 2 εξοπλισμένων ερευνητικών οχημάτων με τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν (ένα επιβατηγό αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα) και επικεφαλής των ελληνικών δοκιμών στην Αττική Οδό.
 • Μελέτη αναγκών των εμπλεκόμενων φορέων στην αλυσίδα και ανάπτυξη σεναρίων χρήσης.
 • Μονάδες οχημάτων για την υποστήριξη των συνεργατικών εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, ανάπτυξη αλγορίθμων λήψης αποφάσεων και πλαισίου αξιολόγησης των δοκιμών με χρήστες.
 • Ανάπτυξη συνεργατικής εφαρμογής προσωποποιημένων Εικονικών Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Μαρία Γκέμου
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 211 1069 553

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.