.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: Accessibility Study
Τίτλος: Μελέτη με αντικείμενο “Μεταφορές και Τουρισμός για άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα”
Διάρκεια:7 μήνες (01/07/2017 - 01/02/2018)

accessibility study logo

Περιγραφή και στόχοι: picture 2 logo

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι έχουν κάποια μορφή αναπηρίας. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες κατά τη διεκπεραίωση διαφόρων λειτουργιών, ενώ παρατηρείται αύξηση των ποσοστών αναπηρίας και λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. Για τους περισσότερους ανθρώπους με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, η έλλειψη προσβασιμότητας στις υπηρεσίες μεταφορών και τουρισμού επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητά τους, περιορίζοντας τις επιλογές και τις ευκαιρίες τους για κοινωνική ένταξη.
Σε αυτό το πλαίσιο, και υπό το πρίσμα της ανάπτυξης του European Accessibility Act (EAA), εκπονήθηκε η συγκεκριμένη μελέτη, με ανάθεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στοχεύοντας στην περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης προσβασιμότητας στα κράτη – μέλη της ΕΕ, τόσο σε επίπεδο τουριστικών προορισμών όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών μεταφορών για άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και στην περιγραφή των πρωτοβουλιών για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων αυτών στις υπηρεσίες τουρισμού και μεταφορών, με γνώμονα τη βιωσιμότητα των προτεινόμενων λύσεων.
Επίσης, στόχο αυτής της μελέτης αποτελεί και η παροχή στα μέλη της Επιτροπής για τις Μεταφορές και τον Τουρισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (TRAN), συγκεκριμένων προτάσεων για την ενίσχυση της προσβασιμότητας στους τομείς του τουρισμού και των μεταφορών, σε επίπεδο πολιτικής της ΕΕ.

Μεθοδολογία: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε μέσω:

  • Ανάλυσης 97 πηγών από τη διεθνή βιβλιογραφία.
  • Χορήγησης ερωτηματολογίων σε 23 ειδικούς σε θέματα προσβασιμότητας και 36 εκπροσώπους χρηστών από 16 χώρες.
  • Χορήγησης ερωτηματολογίων σε Εθνικούς Εκτελεστικούς και Ελεγκτικούς Φορείς σε θέματα προσβασιμότητας στις μεταφορές (NEBs) από 16 χώρες.
  • 16 συνεντεύξεων με εκπροσώπους από οργανισμούς χρηστών από 10 χώρες.
  • Συμμετοχής 15 ειδικών (της ομάδας που υλοποίησε τη μελέτη).
  • Πραγματοποίησης 3 Ημερίδων με 38 συμμετέχοντες.
  • Πρότασης 72 βέλτιστων πρακτικών (35 για μεταφορές σε τοπικό επίπεδο, 19 για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων και 16 για τουρισμό) και πρότασης συγκεκριμένων περιπτώσεων για μελέτη (5 για κάθε θεματική περιοχή) από περισσότερες από 17 χώρες της ΕΕ, αλλά και χώρες εκτός της ΕΕ (Νορβηγία, Η.Π.Α.).
  • Ανάλυσης SWOT για κάθε θεματική περιοχή.
  • Πολυκριτηριακής ανάλυσης (MAMCA) για την ιεράρχηση των αναγκών των χρηστών με μειωμένη κινητικότητα και αναπηρία.

 

Ενδεικτικά αποτελέσματα:
picture 3 logo
Τα κυριότερα αποτελέσματα που συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη, είναι τα εξής:

 • Ομαδοποίηση των κρατών – μελών της ΕΕ σε “μοντέλα”, βάσει του επιπέδου προσβασιμότητας, τη νομοθεσία και τα σχέδια τους για την ανάπτυξη της προσβασιμότητας στις 3 θεματικές περιοχές.
 • “Χαρτογράφηση” του επιπέδου προσβασιμότητας στις 3 θεματικές περιοχές σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και της σχετικής νομοθεσίας.
 • Συστάσεις και για τους τρεις τομείς για όλες τις ομάδες χωρών.
 • Συστάσεις σε επίπεδο πολιτικής ΕΕ για τοπικές μεταφορές (4), μεταφορές μεγάλων αποστάσεων (5) και τουρισμό (4).
 • Συστάσεις ερευνητικής προτεραιότητας για τοπικές μεταφορές (4), μεταφορές μεγάλων αποστάσεων (3) και τουρισμό (3).

european union picture

Ρόλος ΙΜΕΤ: Το ΙΜΕΤ/ ΕΚΕΤΑ , που διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία σε θέματα προσβασιμότητας στις μεταφορές και στον τουρισμό (συνδυάζοντας συχνά τις δύο αυτές περιοχές), ανέλαβε την οργάνωση και υλοποίηση της μελέτης αυτής (ανάδοχος), σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για Προσβάσιμο Τουρισμό (ENAT), ως υπεργολάβους.

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Ευάγγελος Μπεκιάρης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 211 1069 552

Ματίνα Λουκέα
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 211 10 69 556

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.