.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Τίτλος: Ευφυή και Αυτοματοποιημένα Συστήματα για τη Σχεδίαση, Προσομοίωση, και ανάπτυξη ολοκληρωμένων Προϊόντων και Διεργασιών
Διάρκεια: 36 μήνες (01/01/2017 - 31/12/2019)

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υλοποίηση μιας σύγχρονης και ψηφιακής υποδομής ευφυούς αυτοματοποίησης (intelligent automation) παραγωγής στο ΕΚΕΤΑ αξιοποιώντας στο έπακρο την υπάρχουσα τεχνογνωσία και τις διαθέσιμες υποδομές. Η συγκεκριμένη υποδομή ΟΔΥΣΣΕΑΣ θα είναι σε θέση να λειτουργεί ως ένα έξυπνο σύστημα για τη βέλτιστη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων προϊόντων και αυτοματοποιημένων διεργασιών, με απώτερο σκοπό την ομαλή μετάβαση των ερευνητικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων των συνεργαζόμενων ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ στο νέο σύγχρονο τεχνολογικό πλαίσιο του «Εργοστασίου του Μέλλοντος», προς όφελος των συνεργαζόμενων φορέων του κέντρου (δημόσιος τομέας, επιχειρήσεις, βιομηχανία, κλπ.) στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.
Η υποδομή ΟΔΥΣΣΕΑΣ καλείται να υλοποιήσει αυτοματοποιημένες και ευφυείς τεχνικές βελτιστοποίησης των τελικών προϊόντων και διαδικασιών μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου μοντέλου ανάδρασης και αξιολόγησης υιοθετώντας data-driven μεθόδους ευφυούς αυτοματισμού και τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης. Οι μέθοδοι αυτές θα συμβάλουν στον ταχύτερο πειραματικό επανασχεδιασμό με σκοπό τον προσδιορισμό των βέλτιστων επιλογών σχεδιασμού για την υλοποίηση των τελικών προϊόντων και διεργασιών βάσει κατάλληλων προδιαγραφών. Έτσι, η υποδομή ΟΔΥΣΣΕΑΣ καλείται να διευρύνει το εύρος των υποστηριζόμενων εφαρμογών και υπαρχουσών υποδομών των εμπλεκόμενων Ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ στο χώρο των ευφυών αυτοματισμών και της ευφυούς 3Δ εκτύπωσης (ΙΠΤΗΛ), της Βιοανάλυσης και των εφαρμογών στις επιστήμες ζωής (ΙΝΕΒ), των ηλεκτρικών αυτόνομων οχημάτων και της διαχείρισης μεταφορών (ΙΜΕΤ).

Image of General concept of the suggested project in production processes of integrated end-products
Σχήμα 1: Γενική ιδέα (concept) του προτεινόμενου έργου στις διεργασίες παραγωγής ολοκληρωμένων προϊόντων


Επιπλέον, θα ενσωματωθεί μια σειρά από καινοτόμα εργαλεία ψηφιοποίησης της συλλεγόμενης και παραγόμενης πληροφορίας καθώς και αξιοποίησης υποδομών ευφυούς ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων μεγάλου όγκου (πρόβλεψη, εξόρυξη γνώσης), τα οποία θα επιτρέψουν την ηλεκτρονική εποπτεία και διαμεσολάβηση στη λήψη βέλτιστων αποφάσεων που βασίζονται στη συμβιωτική αλυσίδα του προτεινόμενου οικοσυστήματος. Αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η κατασκευή με προσθήκη υλικού (ΚΠΥ-additive manufacturing) θα εξεταστούν ενδελεχώς στους παραπάνω τομείς, καθώς τέτοιες τεχνολογίες μπορεί να λειτουργήσουν ως «καταλύτες» για την ομαλή μετάβαση στην εποχή της σύγχρονης παραγωγής προϊόντων.
Απώτερος στόχος του προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΑΣ είναι να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη εικονική αλυσίδα ανάπτυξης του συνόλου των ολοκληρωμένων διεργασιών και προϊόντων, των αντίστοιχων ροών παραγωγής καθώς και του ελέγχου αυτών, που θα αποτελέσουν μέρος και της γνωσιακής βάσης η οποία θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου. Όλα τα παραγόμενα αποτελέσματα θα επικυρωθούν σε επιλεγμένες πιλοτικές εφαρμογές σε τομείς όπως η υγεία (π.χ. φάρμακα, τρόφιμα, νέα υλικά και ικριώματα για ιατρικές χρήσεις, κλπ.), η αγροβιοτεχνολογία και η διατροφή (νέες ποικιλίες, δημιουργία ταυτότητας προϊόντων, εξειδικευμένα τρόφιμα), οι μεταφορές (εξελιγμένα συστήματα υποστήριξης οδήγησης, αυτόνομα οχήματα, εφοδιαστική αλυσίδα και logistics, νέες τεχνολογίες και ευφυείς μεταφορές) και η βιομηχανία (π.χ. σχεδίαση και αξιολόγηση ενσωματωμένων κυκλωματικών διατάξεων, κλπ.

Στόχοι: Οι κυριότεροι στόχοι και καινοτομίες του έργου είναι οι εξής:

 • Να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη ψηφιακή υποδομή για το ΕΚΕΤΑ ικανή να υποστηρίξει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς οι οποίοι επιθυμούν να μεταβούν με επιτυχία στην ψηφιακή επανάσταση της εποχής διαμέσου ευφυών και αυτοματοποιημένων διεργασιών σε όλα τα στάδια παραγωγής και επικεντρώνοντας σε συγκεκριμένες εφαρμογές των Ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ.
 • Να αναπτυχθεί κατάλληλη γνωσιακή βάση συγκεκριμένων δομών δεδομένων και data-driven διαδικασιών περιλαμβάνοντας μοντέλα (2Δ/3Δ), ιστορικά δεδομένα και δεδομένα υφιστάμενων υποδομών, χαρακτηριστικά υλικών, δείγματα κλπ. για την «ευφυή αυτοματοποίηση» όλων των διεργασιών παραγωγής.
 • Να ερευνηθούν, μοντελοποιηθούν και αξιολογηθούν ενδελεχώς καινοτόμες τεχνολογίες ευφυούς αυτοματοποίησης διεργασιών και κατάλληλες υποδομές ταχείας σχεδίασης και ανάπτυξης προϊόντων και διεργασιών διαμέσου της αξιοποίησης ευφυών συστημάτων προσομοίωσης, ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, ευφυούς 3Δ εκτύπωσης, κλπ.
 • Να αναπτυχθούν καινοτόμες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, εξελικτικών αλγορίθμων και εργαλεία έξυπνης λήψης αποφάσεων για την υποστήριξη όλων των φάσεων (έρευνα, σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή) των αυτοματοποιημένων διεργασιών παραγωγής.
 • Να αξιολογηθεί η απόδοση των προτεινόμενων τεχνολογιών σε επιλεγμένες πιλοτικές εγκαταστάσεις με εφαρμοσμένη χρήση στους τομείς της πληροφορικής, της υγείας, της αγροβιοτεχνολογίας & της διατροφής καθώς και των μεταφορών.

Ρόλος ΙΜΕΤ: Το ΙΜΕΤ στα πλαίσια του έργου έχει αναλάβει:

 • Την ανάπτυξη υποδομών για την υποστήριξη της προσομοίωσης και ανάπτυξης ολοκληρωμένων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των οχημάτων.
 • Την υλοποίηση εργαστηρίου ψηφιακής κατασκευής και διαχείρισης κύκλου ζωής προϊόντων σχετικών με τις μεταφορές.
 • Την ολοκλήρωση των υποστηρικτών υποδομών ηλεκτροκίνησης.
 • Τη δημιουργία πλατφόρμας για τη μελέτη ηλεκτρικών αυτόνομων οχημάτων κατηγορίας L (ελαφρά οχήματα) τροποποιώντας την υβριδική μοτοσικλέτα που διαθέτει.
 • Τη δημιουργία πλατφόρμας συντονισμού βελτιστοποίησης μεταφοράς και δρομολόγησης «ευφυών αγαθών».
 • Την εφαρμογή σεναρίου συντονισμού μεταφοράς και δρομολόγησης «ευφυών αγαθών».

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Δημήτρης Μαργαρίτης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2310 498467

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.