.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: PANACEA
Τίτλος έργου: PracticAl and Effective tools to moNitor and Assess CommErciAl drivers’ fitness to drive
Διάρκεια: 36 μήνες (01/05/2021 – 30/04/2024)

Περιγραφή: Το έργο PANACEA θα σχεδιάσει, θα αναπτύξει και θα δοκιμάσει ένα ολιστικό σύστημα αξιολόγησης της ικανότητας οδήγησης για τους επαγγελματίες οδηγούς που θα χρησιμοποιηθεί πριν από την οδήγηση, κατά την οδήγηση και παρά την οδό, σε συνδυασμό με τη διάθεση μέσω τεχνολογιών νέφους, αντισταθμιστκών μέτρων και υποστηρικτικών λύσεων. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, στο έργο PANACEA θα δημιουργηθούν λύσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης της υγείας, προσανατολισμένες στον οδηγό, με βάση την υγεία, χωρίς επαφή (touchless) και καθοδηγούμενες από σενάρια χρήσης (Use Cases), ικανές για εντοπισμό αλκοόλ, νόμιμων (βενζοδιαζεπίνη) ναρκωτικών, παράνομων (ναρκωτικά αντικατάστασης μεθαδώνης) ναρκωτικών, υπνηλίας, στρες και γνωστικού φορτίου. Οι οδηγοί που θα εντοπιστούν ως ακατάλληλοι από την τεχνολογία αξιολόγησης/παρακολούθησης θα λάβουν εξατομικευμένη, στοχευμένη υποστήριξη από το σύστημα τεχνολογιών νέφους αντισταθμιστκών μέτρων και υποστηρικτικών λύσεων. Τα εργαλεία υποστήριξης της υγείας και ευεξίας των επαγγελματιών οδηγών (Commercial Health Units, CHTs), συνδυάζοντας τεχνικές αξιολόγησης/παρακολούθησης με λύσεις - αντίμετρα, θα είναι προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες κάθε σεναρίου χρήσης. Αυτά τα εργαλεία στοχεύουν να γίνουν ένα οικοσύστημα υποστήριξης και γνώσεων τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους φορείς εκμετάλλευσης, διαθέσιμα πριν/μετά/κατά τη διάρκεια των βαρδιών καθώς και στις εγκαταστάσεις και παρά την οδό. Η ευαισθησία, η ιδιαιτερότητα, η ευρωστία, η ευκολία χρήσης, η ικανοποίηση και η αποδοχή αυτών των εργαλείων θα αξιολογηθούν σε πάνω από 90 αυτόνομα λεωφορεία, e-trucks, οδηγούς πούλμαν και ταξί και αναβάτες υπηρεσιών ταχυμεταφορών, φορείς εκμετάλλευσης και ενδιαφερόμενους φορείς, σε 3 πιλότους όπου θα πραγματοποιηθούν τα σενάρια χρήσης (Ελλάδα, Ισπανία και Σουηδία), λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των φύλων. Ένα 4ο σενάριο χρήσης επικεντρώνεται στη δυνατότητα μεταφοράς των βελτιωμένων γνώσεων και τεχνολογιών σε άλλους τρόπους μεταφοράς (π.χ. αεροπορικώς, ακτοπλοϊκώς και σιδηροδρομικώς). Το κύριο αποτέλεσμα του έργου PANACEA είναι η δημιουργία νέων τεχνολογιών αξιολόγησης και στρατηγικών με αντίμετρα που αποτελούν σε συνδυασμό ένα νέο παράδειγμα ικανότητας οδήγησης, που εφαρμόζεται σε λειτουργίες επαγγελματικών οχημάτων, με οχήματα σε διάφορα επίπεδα αυτοματισμού. Τέλος, με την υποστήριξη της συμβουλευτικής επιτροπής, θα παρασχεθούν πολιτικές και νομοθετικές συστάσεις και επικαιροποιήσεις των υφιστάμενων προτύπων για την παροχή υπηρεσιών υγείας για τις εμπορικές μεταφορές. Το έργο PANACEA έχει 16 εταίρους από 8 χώρες που προέρχονται από διεπιστημονικούς τομείς.

Στόχοι: Οι κύριοι στόχοι του έργου PANACEA είναι:

 • Δημιουργία μεθοδολογιών και τεχνικών λύσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης της υγείας που βασίζονται στον οδηγό, με γνώμονα την υγεία και καθοδηγούμενα από σενάρια χρήσης (π.χ., Εργαλεία Υποστήριξης της Υγείας και Ευεξίας των επαγγελματιών οδηγών).
 • Εκτίμηση της ευαισθησίας, της ιδιαιτερότητας, της αποτελεσματικότητας και της λειτουργικότητας των εργαλείων CHTs για αλκοόλ, νόμιμα (βενζοδιαζεπίνες) ναρκωτικά, παράνομα (μεθαδόνη) ναρκωτικά, κόπωση, άγχος και γνωστικό φορτίο.
 • Αξιολόγηση της χρησιμότητας, της ευκολίας χρήσης, της ικανοποίησης και της αποδοχής των λύσεων σε 3 πιλοτικά σενάρια χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των φύλων.
 • Ανάπτυξη και αξιολόγηση αποτελεσματικών στρατηγικών, τακτικών και λειτουργικών τεχνολογιών νέφους αντισταθμιστκών μέτρων και υποστηρικτικών λύσεων για επαγγελματίες οδηγούς, που καταπολεμούν την αδυναμία του οδηγού.
 • Δημιουργία νέου παραδείγματος Fitness to Drive (Fitness to Drive 2.0), λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα αυτοματοποίησης των νέων τεχνολογιών και των επαγγελματικών οχημάτων.
 • Παροχή πολιτικών και νομοθετικών συστάσεων και επικαιροποιήσεις των υφιστάμενων προτύπων για την παροχή υγείας και ασφάλειας στις εμπορικές μεταφορές.
 • Αξιολόγηση των επιπτώσεων των εργαλείων CHTs στην ασφάλεια, των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων στην ποιότητα ζωής (Quality of Life - QoL) και των σχετικών λύσεων και πολιτικών παρακολούθησης, αξιολόγησης και καθοδήγησης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ρόλος ΙΜΕΤ: Στο έργο PANACEA, το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ έχει αναλάβει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Τεχνικός Συντονιστής και Συντονιστής Καινοτομίας
 • Συντονιστής Ποιότητας και Ηθικής
 • Επικεφαλής του Σεναρίου Χρήσης Β και οργάνωση πιλοτικού χώρου για τη διερεύνηση της επίδρασης του αλκοόλ, των ναρκωτικών, της κόπωσης, του στρες, του γνωστικού φορτίου στους επαγγελματίες οδηγούς ταξί και τους αναβάτες υπηρεσιών.
 • Επικεφαλής των εργασιών για τη ομαδοποίηση χρηστών και ενδιαφερόμενων μερών, προσδιορισμός των αναγκών και των επιθυμιών τους και καθορισμός περιπτώσεων χρήσης
 • Επικεφαλής των εργασιών για την προσαρμοστικότητα και την εξατομίκευση του HMI και την ανάπτυξη του κεντρικού συστήματος υποστήριξης αποφάσεων
 • Επικεφαλής των εργασιών για την επέκταση των υφιστάμενων προτύπων και την ανάπτυξη ενός πλαισίου κατευθυντήριων γραμμών σχεδιασμού και αρχών για την προώθηση των κρατικών συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης.
 • Επικεφαλής του έργου
 • Επικεφαλής των εργασιών για την εκτίμηση κινδύνου σε τεχνικό, συμπεριφορικό, επιχειρησιακό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Κατερίνα Τούλιου
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2310 498 466
Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2310 498 453 & +30 211 1069 599

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.