.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Τίτλος έργου: Study on the social dimension of the transition to automation and digitalisation in transport, focusing on the labour force
Διάρκεια: 24 μήνες (28/10/2019 - 30/04/2021)

Περιγραφή: Η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση στον τομέα των μεταφορών αναμένεται όχι μόνο να επηρεάσουν θεμελιωδώς τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών μεταφορών, αλλά και να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της «Στο δρόμο προς την αυτοματοποιημένη κινητικότητα: Μια στρατηγική της ΕΕ για την κινητικότητα του μέλλοντος» προσδιόρισε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δράσεις: (i) υποστήριξη της απόκτησης νέων δεξιοτήτων, διατήρηση και εκ νέου εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού στoν τομέα μέσω της νέας ατζέντας δεξιοτήτων για την Ευρώπη και αξιολόγηση των επιλογών για τη διευκόλυνση της μετάβασης στον αυτοματισμό στον τομέα των Μεταφορών· (ii) υποστήριξη των κρατών-μελών στην προσπάθειά τους να παράσχουν ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας για τους εργαζόμενους που επηρεάζονται, μέσω ποιοτικής απασχόλησης και κατάλληλων κοινωνικών υπηρεσιών, πρόσβασης στην κατάρτιση και κοινωνικής προστασίας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.
Αυτή η μελέτη εστιάζει στην ανάπτυξη ενός λεπτομερούς συνόλου συστάσεων πολιτικής και μέτρων που θα συνοδεύουν τη μετάβαση στην αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση για το εργατικό δυναμικό στον τομέα των Μεταφορών, εξετάζοντας την κατάσταση από την Ευρωπαϊκή προοπτική και λαμβάνοντας υπόψη όλους τους τρόπους μεταφορών. Με την ευρεία διάδοση συγκεκριμένων συστάσεων για κάθε τύπο ενδιαφερομένου και με μια επιλογή των καλών πρακτικών στην πραγματική ζωή, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να είναι καλύτερα ενημερωμένοι και τελικά να μπορούν να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων.

Στόχοι: Για την επίτευξη των παραπάνω προβλέπονται τα ακόλουθα συγκεκριμένα αποτελέσματα:

  • Προσδιορισμός των προκλήσεων για την απασχόληση ως αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης των Μεταφορών, προσδιορίζοντας κοινά σημεία και διαφορές μεταξύ των τρόπων μεταφοράς.
  • Ανάλυση του επιπέδου ευαισθητοποίησης και ετοιμότητας των ενδιαφερομένων μερών στον τομέα των Μεταφορών έναντι των αναδυόμενων προκλήσεων.
  • Αξιολόγηση της ανάγκης των ενδιαφερομένων μερών για καθοδήγηση και συνοδευτικά μέτρα και του επιπέδου στο οποίο πρέπει να αναληφθεί δράση, με βάση το εκφρασμένο ενδιαφέρον τους αλλά και την αξιολόγηση της ετοιμότητάς τους.
  • Καθορισμός και πρόταση μέτρων και συστάσεων πολιτικής που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν εντοπιστεί και λεπτομερής χαρτογράφηση των υφιστάμενων συστάσεων και μέτρων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εφαρμοζόμενων όσο και των προτεινόμενων μέτρων.

Ρόλος ΙΜΕΤ: Το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ συμμετέχει στην υλοποίηση αυτής της μελέτης μαζί με την ECORYS, έχοντας κυρίως την ευθύνη για τη χαρτογράφηση των υφιστάμενων συστάσεων και μέτρων πολιτικής, συμβάλλοντας επίσης σε μεγάλο βαθμό σε όλες τις δράσεις της μελέτης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης συστάσεων πολιτικής και μέτρων που συνοδεύουν τη μετάβαση. στον αυτοματισμό και την ψηφιοποίηση για το εργατικό δυναμικό στις μεταφορές.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Ματίνα Λουκέα
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+ 30 211 10 69 556

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.