.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: Search and Rescue (S&R)
Τίτλος έργου: Έρευνα και διάσωση (Ε&Δ): Αναδυόμενες τεχνολογίες για τον έγκαιρο εντοπισμό παγιδευμένων θυμάτων κάτω από καταρρέουσες δομές και προηγμένος ιματισμός για την εκτίμηση κινδύνου και την ασφάλεια των διασωστών σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
Διάρκεια: 36 μήνες (01/07/2020 – 30/06/2023)

Περιγραφή: Οι πρώτοι ανταποκριτές στο πεδίο συμβάντος και οι διασώστες χρειάζονται εξειδικευμένα όργανα, διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή, εύκολα προσβάσιμα, τα οποία πληρούν αυστηρές προδιαγραφές όσον αφορά την ακρίβεια ανίχνευσης, τον γρήγορο εντοπισμό και τη μείωση των ψευδών συναγερμών. Το έργο S&R θα σχεδιάσει, θα υλοποιήσει και θα δοκιμάσει μέσω μιας σειράς πιλοτικών σεναρίων μεγάλης κλίμακας μια ιδιαίτερα διαλειτουργική, αρθρωτή πλατφόρμα ανοικτής αρχιτεκτονικής για τις υπηρεσίες διάσωσης, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την τεχνολογική υποδομή των έργων COncORDE και IMPRESS του FP7. Το μοντέλο διακυβέρνησης του S&R θα σχεδιαστεί για να λειτουργεί αποτελεσματικότερα και η αρχιτεκτονική δομή του θα επιτρέψει την εύκολη ενσωμάτωση λύσεων R&D επόμενης γενιάς και λύσεων COTS που ενδεχομένως θα υιοθετηθούν στα μελλοντικά συστήματα διαχείρισης καταστροφών. Το μοντέλο θα υποστηρίξει επίσης ένα ενιαίο όραμα του ρόλου της ΕΕ και θα παρέχει ένα κοινό πλαίσιο για την αξιολόγηση των αναγκών και την ενσωμάτωση των απαντήσεων. Το πλαίσιο θα επιτρέψει την υποστηρικτική προσέγγιση με τη χρήση ενός ευρύτερου φάσματος χαρακτηριστικών υποστήριξης αποφάσεων και συστημάτων παρακολούθησης και θα δώσει επίσης στους φορείς πρώτης αντίδρασης μια αποτελεσματική και ενιαία εικόνα α) των δυναμικών αλλαγών που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του συμβάντος και β) των δυνατοτήτων και των πόρων που αναπτύσσονται επί του παρόντος στο πεδίο.

Στόχοι: Ο βασικός στόχος του S&R είναι να αναπτύξει και να προωθήσει το πλαίσιο αντιμετώπισης κρίσεων με επίκεντρο τον πολίτη (διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων και εξοπλισμού, εκπαίδευση και επίγνωση), έτσι ώστε οι Φορείς Πολιτικής Προστασίας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης να έχουν πρόσβαση, να εξοικειωθούν και να αξιολογούν τον τρόπο ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων και τον τρόπο βέλτιστης ενσωμάτωσης καινοτόμων R&D προϊόντων ως εργαλείων κατά παραγγελία σε ένα ολιστικό μοντέλο διακυβέρνησης για βελτιωμένο συντονισμό μεταξύ τοπικών/εθνικών και ευρωπαϊκών ενεργειών για την αντιμετώπιση κρίσεων.
Άλλοι κύριοι ερευνητικοί στόχοι αφορούν:

 • Προστασία του ευρωπαίου πολίτη, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας, επιτρέποντας την ταχύτερη και καταλληλότερη αντίδραση σε φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπογενείς απειλές με τη χρήση τεχνολογικών λύσεων τελευταίας τεχνολογίας.
 • Βελτίωση των γνώσεων της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων με την απόκτηση καλύτερης κατανόησης των αναδυόμενων κινδύνων στην Ευρώπη μέσω καλύτερης και ολοκληρωμένης αποτίμησης των κινδύνων και πιο συντονισμένου σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης.
 • Βελτίωση της διαθεσιμότητας πόρων με τον σχεδιασμό υπηρεσίας που θα βοηθά τους Φορείς Πολιτικής Προστασίας να εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο ποιοι πόροι είναι διαθέσιμοι για την υποστήριξη της αντίδρασης, ποιες είναι οι δυνατότητές τους και πού βρίσκονται.
 • Πρόταση νέου προστατευτικού ρουχισμού και προηγμένων ενδυμάτων για όλους τους πρώτους ανταποκριτές στο πεδίο του συμβάντος που προστατεύουν από πολλαπλούς κινδύνους. Στόχος είναι να τους παρέχεται η δυνατότητα να ανιχνεύουν, να παρακολουθούν και να αναλύουν παθητικές και ενεργές απειλές και κινδύνους σε σκηνές συμβάντων σε πραγματικό χρόνο και με τη δυνατότητα να σαρώνουν εξ αποστάσεως μια σκηνή συμβάντος και να εντοπίζουν σημεία ζωής.
 • Δημιουργία προηγμένων προσομοιωτών συμβάντων με εργαλεία για την υποστήριξη της επίγνωσης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στη διαχείριση και αντιμετώπιση συμβάντων, ώστε: α) να βελτιωθεί η ατομική και κοινοτική ετοιμότητα, β) να υποστηριχθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και, γ) να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση μελλοντικών πολιτικών και τεχνολογιών καθώς και η δοκιμή των σχετικών διαδικασιών.

Ρόλος ΙΜΕΤ:

 • Επικεφαλής του Πακέτου Εργασίας "Κοινωνικές πτυχές της Ε&Δ".
 • Επικεφαλής των εργασιών για την ανάλυση των κενών (gap analysis) για την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας της κοινότητας.
 • Επικεφαλής των εργασιών σχετικά με τη διαδικασία απτίμησης των επιπτώσεων στην προστασία των δεδομένων και την υποβολή εκθέσεων.
 • Επικεφαλής των εργασιών για την ανάλυση της κατάστασης και την εκτίμηση των επιπτώσεων μέσω της ανάπτυξης εφαρμογής 3D Κέντρου Διοίκησης Πεδίου Μικτής Πραγματικότητας για επιχειρήσεις πεδίου.
 • Επικεφαλής ανάπτυξης εφαρμογής παρακολούθησης της κατάστασης των ζωτικών σημείων της υγείας των θυμάτων ενός συμβάντος μέχρι να μεταφερθούν με ασφάλεια σε ασθενοφόρο για περαιτέρω θεραπεία.
 • Συμβολή στην προώθηση της ασφάλειας και της προστασίας του προσωπικού έκτακτης ανάγκης μέσω της ανάπτυξης μιας εκπαιδευτικής διαδικτυακής πλατφόρμας.
 • Συμβολή στη συμμετοχή των εθελοντικών οργανώσεων και των πολιτών μέσω της ανάπτυξης μιας εφαρμογής για εθελοντές/πολίτες που επιτρέπει την καταχώριση πόρων, δεξιοτήτων και ειδοποιήσεων/προειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης.
 • Συμβολή σε διάφορες τεχνικές εργασίες σχετικές με την ενσωμάτωση των τεχνολογιών στην πλατφόρμα S&R και συμμετοχή σε δύο πιλότους για τη λειτουργικότητα και τη δοκιμή των σχετικών τεχνολογιών και εφαρμογών.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Δρ. Ιωάννης Μπενέκος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 211 1069 555
Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2310 498 453 - +30 211 1069 599

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.