.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για τη μείωση των οδικών ατυχημάτων στη χώρα μας, προβάλλει ως πρώτη προτεραιότητα την Ανάπτυξη Παιδείας Οδικής Ασφάλειας. Ιδιαίτερη έμφαση προς την επίτευξη του σκοπού αυτού, δίδεται στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών για θέματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής και στην προετοιμασία τους ως υπεύθυνων αυριανών οδηγών. Για το λόγο αυτό, προχώρησε στη συγγραφή βιβλίων κυκλοφοριακής αγωγής για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία παρατίθενται παρακάτω σε ηλεκτρονική μορφή. 
 
Τα еbooks για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αναπτύχθηκαν από το ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "Θεσμική αναβάθμιση της εκπαίδευσης οδήγησης στην Ελλάδα", Δράση 1: Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας. Έχουν εγκριθεί ως υποστηρικτικό υλικό σύμφωνα με την απόφαση του Παιδαγωνικού Ινστιτούτου με Αρ. Πρωτ. 109964/20-10-2006. Το έργο επικαιροποιήθηκε το 2013. Η ανάρτηση στις ιστοσελίδες του ΥΜΕ και του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ έγινε κατόπιν του με Αρ.Πρωτ.14424/Γ7/03-02-2014/ΥΠΑΙΘ, σύμφωνα με το οποίο μπορούν να αξιοποποιηθούν από τους Εκπαιδευτικούς για την ευαισθητοποίηση των μαθητών Β/θνιας Εκπ/σης, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράμματος Αγωγής Υγείας με σχετική θεματολογία.
 
Βιβλία Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
– Ο Φίλος μου ο Ποδηλατάκιας e-book 
– Μουσική αφήγηση του βιβλίου «ο φίλος μου ο Ποδηλατάκιας» Πατήστε εδώ
– Παιδικό τραγούδι του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας «Προσοχή – Προσοχή» Πατήστε εδώ
 
Βιβλία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
– Θεσμική αναβάθμιση της Εκπαίδευσης οδήγησης στην Ελλάδα, Κυκλοφοριακή αγωγή και Οδική Ασφάλεια,
Μαθητές Γυμνασίου e-book
– Θεσμική αναβάθμιση της Εκπαίδευσης οδήγησης στην Ελλάδα, Κυκλοφοριακή αγωγή και Οδική Ασφάλεια,
Μαθητές Β’ Λυκείου e-book
– Θεσμική αναβάθμιση της Εκπαίδευσης οδήγησης στην Ελλάδα, Κυκλοφοριακή αγωγή και Οδική Ασφάλεια,
Μαθητές Γ’ Λυκείου e-book
 
Βιβλία για οδηγούς μεγαλύτερης ηλικίας
– Εγχειρίδιο ασφαλούς οδήγησης σε μεγαλύτερη ηλικία Πατήστε εδώ
– Ενημερωτικό φυλλάδιο Πατήστε εδώ
 
Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.