.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Τίτλος έργου: Towards a Single and Innovative European Transport System - Lot 2 – International Assessment and Action Plans
Διάρκεια: 10 μήνες (22/03/2016 – 21/12/2016)

Περιγραφή:: Το έργο εστιάζει σε 5 συγκεκριμένες περιοχές του τομέα των Μεταφορών και εξετάζει τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε έξι επιλεγμένες χώρες, εκτός της Ευρώπης, που αφορούν ιδιαίτερα βιομηχανοποιημένες αλλά και πρόσφατα βιομηχανικές χώρες, δηλαδή τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Κίνα, την Ινδία και τη Βραζιλία. Αντικείμενο του Lot 2 αποτελεί επίσης η αξιολόγηση της δυνατότητας μεταφοράς αυτών των βέλτιστων πρακτικών στην Ευρώπη για την πρόοδο του τομέα και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών, καθώς και η ανάπτυξη περαιτέρω σχεδίων δράσης και συστάσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, τα ζητήματα πρόσβασης στην αγορά, τη συμβολή στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και την αναγνώριση των παγκόσμιων φορέων και προγραμμάτων για τη διευκόλυνση της συνεργασίας και των κοινών πρωτοβουλιών. Το συνολικό έργο και οι αναλύσεις της μελέτης αυτής εστίασαν κυρίως στις παρακάτω περιοχές του τομέα των Μεταφορών:

  • Αυτόνομη οδήγηση και αυτοματοποίηση των Μεταφορών (χρήση των αυτόματων συστημάτων, βελτιστοποίηση των κυκλοφοριακών ροών).
  • Μετατροπή των υποδομών για την ενσωμάτωση των εξελίξεων στις Μεταφορές (π.χ. συνδεσιμότητα, αυτοματοποίηση, ανθεκτικότητα, εναλλακτικά καύσιμα και νέες πηγές ενέργειας).
  • Υπηρεσίες Ευφυούς Κινητικότητας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής και χρήσης δεδομένων και της αστικής κινητικότητας), εμπορευματικές μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Τυποποίηση και διαλειτουργικότητα.
  • Εναλλακτικά καύσιμα (εκτός ηλεκτροκίνησης).

Το κύριο αποτέλεσμα της μελέτης είναι μια ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης του συστήματος μεταφορών σε καθεμία από τις παραπάνω περιοχές αλλά και των σχετικών εξελίξεων σε καθεμία από τις προαναφερθείσες χώρες. Μέσω αυτής της ανάλυσης, μπορούν να βρεθούν πληροφορίες για τη δομή του συστήματος μεταφορών, των βιομηχανιών που σχετίζονται με τις αγορές, καθώς για το κανονιστικό πλαίσιο και τα συστήματα χρηματοδότησης. Επίσης, αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται για το επίπεδο και τις εξελίξεις στο χώρο της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών και των συναφών επιχειρηματικών μοντέλων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της μελέτης έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση σχετικά με τα δυνατά και αδύνατα σημεία, τις ευκαιρίες αλλά και τις απειλές (SWOT analysis) που χαρακτηρίζουν τα διάφορα ευρήματα, με σκοπό την αξιολόγηση τους, ενώ παράλληλα μία περαιτέρω ανάλυση πραγματοποιήθηκε (Porter’s 5-Forces analysis) για να δείξει τη διαφορετική δυναμική της αγοράς στις διάφορες υπό εξέταση χώρες. Βάσει αυτής της προσέγγισης, ήταν δυνατόν να εντοπιστούν βέλτιστες πρακτικές αλλά και διδάγματα σε όλες τις εξεταζόμενες περιοχές και χώρες, οι οποίες έχουν απεικονιστεί σε ένα χάρτη, παρέχοντας μια γενική εικόνα των ευρημάτων. Για να είναι δυνατόν να αναπτυχθούν και τα σχέδια δράσης σχετικά με αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, αναλύθηκαν επίσης βάσει του κατά πόσο είναι εφικτό να εφαρμοστούν στην Ευρώπη. Όπου η ανάλυση αυτή επέστρεφε θετικά αποτελέσματα, αναπτύχθηκαν αντίστοιχα σχέδια δράσης προς υλοποίηση μεταξύ 2020 και 2050. Τέλος, αναπτύχθηκαν και προτάσεις σχετικά με διεθνείς συνεργασίες, βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης και κυρίως βάσει των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη συμμετοχή ειδικών εμπειρογνωμόνων στις ημερίδες που υλοποιήθηκαν.

Στόχοι: Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να προσδιορίσει τις βέλτιστες πρακτικές αλλά και τις αποτυχίες και τα «διδάγματα» στον τομέα των Βιώσιμων Μεταφορών σε όλο τον κόσμο, να τα συγκρίνει με τα σχετικά προβλήματα και εμπόδια που υπάρχουν στην Ευρώπη, και να αναπτύξει ένα σχέδιο για την αφομοίωση των βέλτιστων αυτών πρακτικών στην Ευρώπη και την ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας. Το 2ο μέρος (Lot 2) αυτής της μελέτης είναι συμπληρωματικό προς το 1ο μέρος (Lot 1) αυτής (που ονομάζεται SINTRAS, με επικεφαλή το JIIP) και του οποίου στόχος είναι η ανάπτυξη μιας εκτίμησης σχετικής με τα εμπόδια στο Ευρωπαϊκό σύστημα Μεταφορών αλλά και τρόπων να ξεπεραστούν.

Ρόλος ΙΜΕΤ: Το ΙΜΕΤ συμμετείχε στη μελέτη αυτή ως υπεργολάβος στον κύριο ανάδοχο του έργου που είναι το Γερμανικό κέντρο VDI/VDE Innovation + Technik GmbH. Πιο συγκεκριμένα, το ΙΜΕΤ έχει αναλάβει την έρευνα και ανάλυση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τα διδάγματα για τις 2 από τις 6 υπό εξέταση χώρες, συγκεκριμένα για τις ΗΠΑ και την Κίνα. Σε μεταγενέστερο στάδιο και μετά από την ολοκλήρωση της έρευνας, το ΙΜΕΤ ανέπτυξε σχέδια δράσης και υλοποίησης για 2 από τα βασικά θέματα, δηλαδή τη Μετατροπή των Υποδομών και τα Εναλλακτικά Καύσιμα.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2310 498 261/+30 211 10 69 599

Ματίνα Λουκέα
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 211 10 69 556

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.