.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: CARTRE
Τίτλος έργου: Coordination of Automated Road Transport Deployment for Europe
Διάρκεια: 24 μήνες (01/10/2016 – 30/09/2018)

Περιγραφή: το έργο CARTRE είχε ως στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της εγκατάστασης αυτοματοποιημένων οδικών μεταφορών (ART) μέσω της αύξησης της βεβαιότητας της αγοράς και των πολιτικών. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω της ανάπτυξης σαφέστερων και πιο συνεπών πολιτικών από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, σε συνεργασία με φορείς του κλάδου, διασφαλίζοντας ότι τα συστήματα και οι υπηρεσίες ART είναι συμβατά σε επίπεδο ΕΕ και αναπτύσσονται με συνεκτικό τρόπο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με συμμετοχή περισσότερων από 80 κύριων και συνεργαζόμενων εταίρων, στόχος του CARTRE ήταν να εδραιώσει τη βιομηχανική και πολιτική δομή που περιβάλλει την ανάπτυξη των Αυτοματοποιημένων Οδικών Μεταφορών (ART) μέσω:

 • Συγκέντρωσης κύριων φορέων από διαφορετικούς τομείς σε εθνικό, διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να δημιουργηθούν κοινές απόψεις για τις ανάγκες και τις προκλήσεις για την ανάπτυξη των ART.
 • Προώθησης της ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων από προηγούμενες και συνεχιζόμενες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Υποστήριξης της κοινότητας των ειδικών που συμμετέχουν σε πιλοτικά έργα ART, με μεθοδολογίες δοκιμών και κοινό πλαίσιο διαδικασιών.

Το βασικό επίτευγμα που επέτρεψε στο CARTRE να πραγματοποιήσει τους παραπάνω στόχους, ήταν το Δίκτυο Κοινών Φορέων, το οποίο συνέβαλλε ενεργά και ουσιαστικά στην εναρμόνιση των προσεγγίσεων των συστημάτων ART σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το δημόσιο, βιομηχανικό και ερευνητικό τομέα αλλά και φορείς εκπροσώπησης των τελικών χρηστών.

Στόχοι: Οι κύριοι στόχοι του CARTRE είναι:

 • Η καθιέρωση ευρωπαϊκής ηγεσίας, μέσω της σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη και εξάπλωση του ART.
 • Η υποστήριξη δραστηριοτήτων διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της αυτοματοποίησης των οδικών μεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.
 • Η υποστήριξη της στρατηγικής ευθυγράμμισης των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την αυτοματοποιημένη οδήγηση.
 • Η διασφάλιση ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι καλά ενημερωμένοι για τις προηγούμενες, τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες των ART, μέσω μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων με τα αποτελέσματα των σχετικών έργων.
 • Η ενεργός υποστήριξη των πιλοτικών δοκιμών των συστημάτων ART.
 • Η Έκθεση Προόδου των έργων ART, σχετικά με τα εργαλεία παρακίνησης και τους θεματικούς τομείς.
 • Η διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων, εμπειρίας και γνώσης για σύγκριση και ανάπτυξη αποτελεσμάτων από τις δοκιμές.
 • Η προώθηση ενός κοινού πλαισίου αξιολόγησης για όλα τα έργα ART.
 • Η περιγραφή πιθανών εναλλακτικών λύσεων ανάπτυξης και αξιολόγησης των επιπτώσεών τους.
 • Η προσέγγιση των ενδιαφερόμενων φορέων, των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων και του ευρύτερου κοινού.
 • Η καθιέρωση ετήσιων διεθνών συνεδρίων και ημερίδων στην Ευρώπη.

Ρόλος ΙΜΕΤ: Στο πλαίσιο του έργου CARTRE το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ συμμετείχε ως “Συνεργαζόμενος Εταίρος” και ο ρόλος του ήταν:

 • Η ενεργός συμβολή στη διαμόρφωση κοινού πλαισίου αξιολόγησης έργων ART.
 • Η υποστήριξη των δραστηριοτήτων ανάπτυξης και σύνταξης οδικών χαρτών στους τομείς έρευνας και καινοτομίας που σχετίζονται με τα συστήματα ART.
 • Η συμβολή στην εκτίμηση των επιπτώσεων της ασφάλειας των συστημάτων και υπηρεσιών ART.
 • Η συμμετοχή και υποστήριξη στις βασικές εκδηλώσεις και συνέδρια του έργου που σχετίζονται με τη διάχυση της γνώσης για την ανάπτυξη των συστημάτων ART στην Ευρώπη.

Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Στέλλα Νικολάου
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2111 069558

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.