.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: DVECE (https://dvece-project.eu/)

Τίτλος έργου: Dynamic Visualizations to Enhance Citizens Engagement

Διάρκεια: 12 μήνες (01/01/2022 – 31/12/2022)

 

Περιγραφή-Στόχοι:

Η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει νέες ευκαιρίες προσέγγισης των πολιτών και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών συν-δημιουργίας. Το DVECE στοχεύει να χρησιμοποιήσει καινοτόμες εφαρμογές δυναμικών απεικονίσεων, για να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών στο πλαίσιο της κινητικότητας. Οι στόχοι του DVECE είναι:

  • να επιτύχει μεγαλύτερη δέσμευση των πολιτών με τη χρήση δυναμικών εργαλείων οπτικοποίησης στη διαδικασία συν-δημιουργίας και
  • να κατανοήσουν πώς αυτές οι διαδικασίες μπορούν να ενσωματωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην πλατφόρμα εμπλοκής πολιτών Decidi(U)M.

Μέσω μιας σειράς εργαστηρίων ιδεασμού, συν-δημιουργίας και αξιολόγησης σε 3 Ζωντανά Εργαστήρια, στη Θεσσαλονίκη, την Μπρέντα και το Ελσίνκι, το DVECE συλλέγει, ιεραρχεί και αντιστοιχίζει τις ανάγκες κινητικότητας διαφορετικών ομάδων ευάλωτων χρηστών σε μια γειτονιά, με τα σχέδια των αρχών και τα δεδομένα πραγματικού χρόνου που ενσωματώνονται στα Ψηφιακά Δίδυμα των πόελων (Digi Twins). Η επαλήθευση της χρηστικότητας των δυναμικών εργαλείων οπτικοποίησης και η ενσωμάτωσή τους στην πλατφόρμα Dicidi(U)M, που θα πραγματοποιηθεί στο Ελσίνκι, αποτελεί το επόμενο ορόσημο στην ανάπτυξη της πλατφόρμας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το EIT Urban Mobility.

 

Ρόλος ΙΜΕΤ:

Το ΙΜΕΤ συντονίζει το έργο. Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες του έργου και ηγείται της δραστηριότητας A2203-’Utilising DigiTwin in citizens engagement for pilot locations’’ συντονίζοντας παράλληλα τον πιλότο της  Θεσσαλονίκη μέσω του Ζωντανού Εργαστηρίου Έξυπνης Κινητικότητας. 

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Δρ. Josep Maria Salanova Grau 
 
jose@certh.gr 
+30 2310498433

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.