.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: NOVELOG
Τίτλος έργου: New Cooperative Business Models and Guidance for Sustainable City Logistics - NOVELOG
Διάρκεια: 36 μήνες (1/6/2015 – 31/5/2018)
Περιγραφή:

Οι αστικές περιοχές δημιουργούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις εμπορευματικές μεταφορές και τις κινήσεις των οχημάτων για τη μετακίνηση προϊόντων, την απόδοση των υπηρεσιών που παρέχονται και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον (αέριοι ρύποι, κυκλοφοριακή συμφόρηση, ασφάλεια, ατυχήματα και ηχορρύπανση). Σκοπός του έργου είναι να προωθηθεί η πληρέστερη κατανόηση για τα συστήματα αστικών εμπορευματικών μεταφορών καθώς και η ολοκληρωμένη ενσωμάτωση της αστικής διανομής στον ενιαίο αστικό στρατηγικό σχεδιασμό. Η υλοποίηση του στόχου του έργου γίνεται μέσα από μια σειρά από ερευνητικές και πιλοτικές δράσεις για την ανάπτυξη εργαλείων και πλαισίων για την προώθηση της γνώσης και κατανόησης του περιβάλλοντος, των αστικών εμπορευματικών μεταφορών και την επικύρωσή τους μέσα από πιλοτικές εφαρμογές σε δώδεκα πόλεις ανά την Ευρώπη (Αθήνα, Βαρκελώνη, Βενετία, Γκέτεμποργκ, Γκρατς, Περιφέρεια Εμίλια Ρομάνα, Κοπεγχάγη, Λονδίνο, Μέσελεν, Πίζα, Ρώμη, Τορίνο). Μέσα από το έργο, οι φορείς λήψης αποφάσεων θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοούν καλύτερα το λειτουργικό πλαίσιο που διέπει την αστική διανομή και γενικότερα το σύστημα εμπορευματικών μεταφορών στην πόλη, να επιλέγουν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν στην αστική διανομή, να αξιολογούν τις επιπτώσεις των μέτρων σε πλήρη συμφωνία με τους στόχους που έχουν τεθεί, να σχεδιάζουν, προσαρμόζουν και να εφαρμόζουν μέτρα, κοινώς αποδεκτά, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες και αρμονικά ενταγμένα στον ενιαίο αστικό στρατηγικό σχεδιασμό. Απώτερος στόχος είναι, μέσα από τη χρήση των εργαλείων αυτών να αναπτυχθούν πλαίσια και οδηγίες για την υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμων Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών (ΣΒΑΕΚ) από τις πόλεις, όπως και για τα Σχέδια Βιώσιμων Αστικών Μεταφορών (ΣΒΑΚ). Το έργο NOVELOG – χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 - έχει διάρκεια τρία χρόνια (Ιούνιος 2015 – Μάιος 2018) και αποτελείται από 28 εταίρους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με συντονιστή φορέα το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).
Στόχοι:
Ο βασικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της γνώσης και η κατανόηση των αστικών εμπορευματικών μεταφορών και διανομών μέσα από την καθοδήγηση των πόλεων και των φορέων για την εφαρμογή αποτελεσματικών και βιώσιμων πολιτικών και μέτρων. Η καθοδήγηση αυτή θα υποστηρίξει την επιλογή των καταλληλότερων και εφαρμόσιμων λύσεων για τις αστικές εμπορευματικές μεταφορές και θα συνδράμει στη σύναψη συνεργειών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και την ανάπτυξη και εφαρμογή βέλτιστων επιχειρησιακών μοντέλων. Πιο συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:
• Να κατανοηθούν, αξιολογηθούν και συλληφθούν οι ανάγκες και τάσεις των αστικών εμπορευματικών μεταφορών.
• Να αναγνωριστούν βέλτιστες πολιτικές και μέτρα με βάση τους στόχους και την τυπολογία των πόλεων.
• Να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο αξιολόγησης για αστικές εμπορευματικές μεταφορές που να αντανακλά την πολυπλοκότητα του συστήματος.
• Να ενσωματώσει τις πιο κατάλληλες πολιτικές και μέτρα στο συνολικό αστικό σχεδιασμό και σε Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), με έμφαση στη διευκόλυνση και καθοδήγηση της συνεργασίας των φορέων.
• Να εξεταστούν πιλοτικά και να επικυρωθούν τα παραπάνω σε επιλεγμένες Ευρωπαϊκές πόλεις και να αποδειχθεί η εφαρμοσιμότητα και βιωσιμότητα των εργαλείων του έργου.
• Να εξασφαλιστεί η συνέχεια των επιπτώσεων του έργου, ιδρύοντας και καθιερώνοντας στρατηγικές και οδηγίες για την υλοποίηση των βέλτιστων λύσεων για αστικές εμπορευματικές μεταφορές.
Ρόλος Ι.ΜΕΤ.: Το ΙΜΕΤ είναι ο συντονιστής έργου.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Ελπίδα Ξένου
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2310498440

Γεωργία Αυφαντοπούλου
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2310498451

Novelog Project Office
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.