.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

«Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» i-student trip


Το έργο «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» i-student trip είναι ένα έργο σύμπραξης του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), με παραγωγικούς φορείς της χώρας. Χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013 της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία 2011». Είχε διάρκεια δύο έτη και ολοκληρώθηκε κατά την περίοδο Μάρτιος 2013 - Μάρτιος 2015. Στο έργο συμμετείχαν το ΙΜΕΤ ως συντονιστής, οι εταιρείες INFOTRIP και G4S ως τεχνολογικοί προμηθευτές και system integrators και τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη και Αστικά ΚΤΕΛ Βεροίας ως φορείς που εφαρμόστηκε και λειτούργησε το σύστημα.
Το έργο είχε ως κύριο στόχο την ανάπτυξη μέτρων για την αύξηση της ασφάλειας και της προστασίας σε ό,τι αφορά στην μεταφορά των μαθητών στα σχολεία, εστιάζοντας σε ολόκληρη τη διαδρομή από και προς το σχολείο καθώς επίσης και στο μέσο το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά. Πολλά από τα προτεινόμενα μέτρα του έργου συνιστώνται επίσης και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Road safety in school transport” (2004).

Η επίτευξη των στόχων του έργου βασίστηκε στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των μαθητών από και προς τη σχολική τους μονάδα μέσω της :

 • παρακολούθησης της οδικής συμπεριφοράς του οδηγού (ταχύτητα κίνησης, επιθετική οδήγηση),
 • ανίχνευσης της επιβίβασης μαθητών και τοποθέτησης ζωνών ασφαλείας,
 • πληροφόρησης γονέων σε θέματα σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο,
 • διασύνδεσης του οχήματος με το κέντρο κλήσεων για άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,
 • μείωσης συνολικού κόστους μετακίνησης .

Τα βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται το σύστημα i-student είναι τα εξής:

 • Black Box: Οχήματος Η συσκευή αυτή καταγράφει όλα τα γεγονότα που αφορούν στο όχημα και στην κίνηση του στο οδικό δίκτυο και τα αποστέλλει στο server της διαχείρισης στόλου.
 • Εφαρμογή Παρουσιολογίου: Καταγράφει την απουσία του μαθητή μέσω καρτών RFID/NFC και αποστέλλει την πληροφορία στο server του παρουσιολογίου.
 • Fleet Man Server και Παρουσιολόγιο Server: Στους servers αυτούς υπάρχει το διαχειριστικό κομμάτι των εφαρμογών καθώς και οι υπηρεσίες διαδικτύου που επικοινωνούν με το Κέντρο Ελέγχου ή Ασφάλειας.
 • Κέντρο Ελέγχου / Ασφάλειας: Η οντότητα αυτή μπορεί να είναι μία ή ξεχωριστή, ανάλογα με τις δυνατότητες της σχολικής μονάδας και είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των κηδεμόνων, των οδηγών και των Αρχών Ασφαλείας.

Τα παραπάνω στοιχεία δημιουργούν τέσσερα επιμέρους υποσυστήματα. Το υποσύστημα παρακολούθησης αποβίβασης/ επιβίβασης μαθητών το οποίο γίνεται μέσω του ειδικά διαμορφωμένου ηλεκτρονικού παρουσιολογίου που διαχειρίζεται η συνοδός, το υποσύστημα παρακολούθησης στόλου που αφορά στην καταγραφή της πορείας και των χαρακτηριστικών κίνησης του οχήματος, το υποσύστημα αναφορών το οποίο καταγράφει τα ιστορικά στοιχεία της κίνησης του οχήματος και των μαθητών και δημιουργεί συγκεκριμένες αναφορές και το υποσύστημα ασφαλείας που αφορά στην ενημέρωση για θέματα ασφάλειας και έκτακτων συμβάντων.
Η λειτουργική αρχιτεκτονική του συστήματος, η διασύνδεση των παραπάνω υποσυστημάτων αλλά και η ροή των πληροφοριών παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί.
Η νέα γνώση σε συνδυασμό με την υφιστάμενη, μπορούν να δημιουργήσουν νέα προϊόντα, δηλαδή νέες υπηρεσίες, λογισμικά και εξοπλισμό που είναι εμπορικά αξιοποιήσιμα από υφιστάμενους ή νέους πελάτες.

Η εφαρμογή των ερευνητικών ευρημάτων του έργου «i-student trip» μπορεί να έχει τριών ειδών θετικά αποτελέσματα:

 • Κοινωνική επίπτωση, επί της οδικής ασφάλειας, δηλαδή μείωση του κινδύνου εμφάνισης ενός ατυχήματος, ορθότερη οδηγική συμπεριφορά και παρακολούθηση μαθητικού έργου.
 • Περιβαλλοντική επίπτωση, που σχετίζεται με τη μείωση των χιλιομέτρων και τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων που αποφέρει μείωση στους περιβαλλοντικούς ρύπους.
 • Οικονομική επίπτωση από την αξιοποίηση νέων προϊόντων στον κλάδο των ευφυών συστημάτων μεταφορών.

Contact: Γεωργία Αϋφαντοπούλου
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2310498451

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.