.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: ΣΒΑΚ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τίτλος: Παροχή τεχνικής υποστήριξης προς το Πράσινο Ταμείο για την επιλογή των Δήμων και τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών Σχεδίων Βιώσιμης Κινητικότητας
Διάρκεια: 4 μήνες (30/11/2016 – 30/03/2017)

Περιγραφή: Σκοπός του έργου είναι η τεχνική υποστήριξη του Πράσινου Ταμείου στην επιλογή των Δήμων που θα χρηματοδοτηθούν για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και στη σύνταξη των κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες θα μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε αστικής περιοχής και θα αποτελέσουν τον κορμό για τα τεχνικά τεύχη της προκήρυξης των ΣΒΑΚ.

Στόχοι: Οι Στόχοι του έργου ήταν:

  • O καθορισμός των αστικών περιοχών της Ελλάδας οι οποίες θα ενταχθούν στη χρηματοδότηση ΣΒΑΚ από το Πράσινο Ταμείο
  • Η Δημιουργία Πρότυπου Τεύχους Βασικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την υλοποίηση ΣΒΑΚ

Ρόλος ΙΜΕΤ: Το ΙΜΕΤ σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο:
Α. Ανέπτυξε ειδική μεθοδολογία Δύο Φάσεων για τον καθορισμό εκείνων των Ελληνικών των Δήμων που τελικά επιλέχθηκαν και εντάχθηκαν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για να εκπονήσουν τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Το έργο αναπτύχθηκε σε δύο φάσεις.

  • Α’ Φάση: δημιουργήθηκε λίστα με τους 325 Δήμους της Ελλάδας οι οποίοι και κρίθηκαν βάσει σταθερών και αντικειμενικών κριτηρίων (πληθυσμός άνω των 25.000 κατοίκων, περιφερειακή κατάταξη, πυκνότητα πληθυσμού, ύπαρξη τερματικών σταθμών, εποχικότητα, σταθερή τουριστική έλξη)
    Λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της Α’ Φάσης, δημιουργήθηκε ο τελικός πίνακας που περιελάβανε 168 συνολικά Δήμους που πέραν του πληθυσμού, απαντούσαν και σε ένα ικανοποιητικό αριθμό των υπολοίπων κριτηρίων.
  • Β’ Φάση: Στη δεύτερη φάση αξιολόγησης, τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη ήταν η ωριμότητα ενός Δήμου, δηλαδή η έως σήμερα βιώσιμη πολιτική που ακολούθησε και η ύπαρξη πρόσφατων κυκλοφοριακών δεδομένων. Η Φάση αυτή πραγματοποιήθηκε μέσα από τα δεδομένα που συλλέχτηκαν από τους Δήμους. Το ΙΜΕΤ για τον σκοπό αυτό σχεδίασε μια φόρμα/ερωτηματολόγιο την οποία το Πράσινο ταμείο απέστειλε στους 168 Δήμους που επιλέχτηκαν κατά την Α’ Φάση. Η ωριμότητα στη συνέχεια αξιολογήθηκε σε κλίμακα 1-5 (1 καθόλου ωριμότητα και 5 μεγάλη ωριμότητα). Στη συνέχεια οι Δήμοι ιεραρχήθηκαν ως προς την ωριμότητά τους για τη δημιουργία ΣΒΑΚ ενώ συγχρόνως υπολογίστηκε και ο προϋπολογισμός κάθε σχεδίου. Έτσι, προέκυψε ο τελικός αριθμός των Δήμων που εντάχθηκαν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου


Β. Διαμόρφωσε Τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών στις οποίες θα στηριχτεί η υλοποίηση των ΣΒΑΚ των Δήμων που επιλέχθηκαν. Οι προδιαγραφές βασίστηκαν στα 9 Βήματα υλοποίησης του κύκλου του ΣΒΑΚ και περιέγραψαν με σαφήνεια τις βασικές έρευνες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Γωγώ Αυφαντοπούλου
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2310 498 457

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.