.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: SUSTAIN
Τίτλος: Game-Based Learning on Urban Sustainability
Διάρκεια: 24 μήνες (01/10/2017-30/09/2019)

Περιγραφή:
Δεδομένου ότι η αειφόρος ανάπτυξη συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών, η ανάγκη ευαισθητοποίησης των πολιτών τοποθετείται στην κορυφή της ατζέντας των πόλεων. Έχοντας ως γνώμονα ότι η ευαισθητοποίηση στα θέματα που άπτονται της αειφορίας είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο για να φέρει αποτελέσματα, το έργο SUSTAIN επενδύει στην εκπαίδευση των νέων. Μέσα από την εφαρμογή μιας καινοτόμου παιδαγωγικής μεθόδου στους σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή της νέα γενιάς πολιτικών, το έργο στοχεύει στο να αναπτύξει τα απαραίτητα προσόντα και κίνητρα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εμποδίζουν την αειφόρο ανάπτυξη. Ειδικότερα, μέσω της ανάπτυξης ενός μαθήματος υβριδικής φύσης, που θα συνδυάζει τη μάθηση με βάση το παιχνίδι και τη γνωσιακή – συμπεριφοριστική εκπαίδευση, οι νέοι θα κατανοήσουν τις προκλήσεις προς την επίτευξη της βιωσιμότητας, θα αντιληφθούν τις σύνθετες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, θα ενισχύσουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες και θα αναπτύξουν κριτική σκέψη και βασικές ικανότητες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Στόχοι: Ο στόχος του έργου SUSTAIN είναι η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) και των νέων γενικότερα μέσω μιας καινοτόμου μαθησιακής προσέγγισης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, σχεδιάζει, αναπτύσσει και διδάσκει ένα μάθημα υβριδικής φύσης που συνδυάζει τη μάθηση με βάση το παιχνίδι με ένα καινοτόμο διδακτικό στυλ εκπαίδευσης.

Ρόλος ΙΜΕΤ: Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ στο έργο SUSTAIN:

  • Συλλέγει και αναλύει βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τις βιώσιμες αστικές μεταφορές
  • Συμμετέχει στην ανάπτυξη διαδραστικού υλικού σχετικού με την βιώσιμη αστική κινητικότητα το οποίο θα απευθύνεται σε φοιτητές Πανεπιστημίων. Το υλικό αποτελεί μέρος μαθήματος που προκύπτει ως αποτέλεσμα του έργου και θα ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων πανεπιστημίων στις χώρες των εταίρων του έργου.
  • Συμμετέχει στην ομάδα ανάπτυξης παιχνιδιού για τη βιώσιμη πόλη, τη βιώσιμη κινητικότητα και την λήψη αποφάσεων το οποίο θα απευθύνεται στους φοιτητές και θα παίζεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Μαρία Μορφουλάκη
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2310 498 454

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.