.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: ΣΒΑΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τίτλος: Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης
Διάρκεια: 36 μήνες (10/03/2016 – 09/03/2019)

Περιγραφή: Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Θεσσαλονίκης που θα στηριχτεί στη διαμόρφωση κατάλληλου στρατηγικού σχεδιασμού εστιασμένου πάνω σε θέματα αστικής κινητικότητα.

Στόχοι: Οι Στόχοι του έργου είναι:

  • Τεχνική υποστήριξη της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του Δ.Θ., σε όλα τα στάδια επίβλεψης, δημόσιας διαβούλευσης και παραλαβής της Μελέτης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το ευρύτερο κέντρο της πόλης και τη ζώνη επιρροής του, με χρήση του ψηφιακού κυκλοφοριακού μοντέλου του ΙΜΕΤ
  • Οργάνωση, προετοιμασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης
  • Σύνταξη ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για τα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ρόλος ΙΜΕΤ: Το ΙΜΕΤ σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης θα υλοποιήσει τα παρακάτω αντικείμενα:

  • Α. Τεχνική υποστήριξη των δημοτικών υπηρεσιών με σκοπό την άρτια εκπόνηση και παραλαβή της «Μελέτης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο ευρύτερο κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης». Συγκεκριμένα το ΙΜΕΤ αφού εξετάσει λεπτομερώς τις υπάρχουσες μελέτες που διαθέτει ο Δήμος αλλά και τα κυκλοφοριακά δεδομένα που συλλέγονται από τους διάφορους τοπικούς Φορείς, θα εξειδικεύσει τις προδιαγραφές για τις διαδικασίες ανάλυσης των κυκλοφοριακών δεδομένων στο πλαίσιο της ανωτέρω Μελέτης.
  • Β. Τεχνική υποστήριξη – Χρήση των δεδομένων που θα συλλεχθούν στα πλαίσια της ανωτέρω μελέτης και θα δοθούν από το Δ.Θ. στο ΙΜΕΤ με στόχο την επικαιροποίηση του κυκλοφοριακού μοντέλου της Θεσσαλονίκης που διαθέτει το ΙΜΕΤ έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στρατηγικό εργαλείο με το οποίο θα αξιολογηθούν τα εναλλακτικά σενάρια των δράσεων που θα προτείνει ο Δήμος και θα καθοριστεί η προτεραιότητα και η σημαντικότητα τους ως προς τις άμεσες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και στη κυκλοφορία.
  • Γ. Τεχνική υποστήριξη των υπευθύνων του Δήμου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση όλων των σταδίων που αφορούν στην ανάπτυξη του ΣΒΑΚ -με ταυτόχρονη αξιοποίηση των δεδομένων που θα προκύψουν από τη σχετική μελέτη- και διοργάνωση όλων των σχετικών συναντήσεων και διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους φορέων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης.
  • Δ. Τεχνική υποστήριξη - Σύνταξη του τελικού Ολοκληρωμένου ΣΒΑΚ του Δήμου Θεσσαλονίκης με καθορισμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των δράσεων που προτείνονται και ταυτόχρονη οικονομική ανάλυση και προτάσεις χρηματοδότησης. Πιο αναλυτικά, το ΙΜΕΤ έχοντας στην κατοχή του το πιο πρόσφατο κυκλοφοριακό μοντέλο της πόλης, θα χρησιμοποιήσει τα κυκλοφοριακά και τα δημογραφικά/πολεοδομικά δεδομένα που θα παραλάβει ο Δ.Θ. καθώς και τα δεδομένα από τις έρευνες Προέλευσης Προορισμού, έτσι ώστε να υπολογίσει το νέο μητρώο Π-Π του Π.Σ.Θ, το μοντέλο κατανομής των μετακινήσεων στον χώρο αλλά και στα διάφορα μεταφορικά μέσα και τέλος την κατανομή των μετακινήσεων στα οδικά τμήματα του βασικού οδικού δικτύου της πόλης.

Το μοντέλο που θα δημιουργηθεί θα είναι σε θέση να εξετάζει εναλλακτικά σενάρια που αφορούν στην υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, κατασκευή νέων μεταφορικών υποδομών, εισαγωγή νέων μεταφορικών μέσων ή μεταβολή των λειτουργικών χαρακτηριστικών υφιστάμενων μέσων, αλλά και εναλλακτικών τιμολογιακών πολιτικών, πολιτικών στάθμευσης, ρύθμισης των αστικών εμπορευματικών μεταφορών κ.α.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Μαρία Μορφουλάκη
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2310 498 454

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.