.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: TransAID
Τίτλος: Transition Areas for Infrastructure-Assisted Driving
Διάρκεια: 36 μήνες (01/09/2017 – 31/08/2020)

Περιγραφή: Το έργο TransAID είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο από το πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως στόχο την ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης μικτής κυκλοφορίας (συνεργατικά αυτόνομα, αυτόνομα, συνεργατικά και συμβατικά οχήματα) κατά μήκος οδικών τμημάτων όπου αλλαγές στο επίπεδο αυτοματοποίησης των αυτόνομων οχημάτων δύναται να προκαλούνται συχνά λόγω έκτακτων συμβάντων, σύνθετων κυκλοφοριακών συνθηκών, ή απουσία κατάλληλου εξοπλισμού διαχείρισης της κυκλοφορίας στην υποδομή. Στα πλαίσια του έργου θα οριστούν σαφώς οι κυκλοφοριακές και οδικές συνθήκες που προκαλούν αλλαγή στο επίπεδο αυτοματοποίησης των αυτόνομων οχημάτων εν τη απουσία κεντρικής στρατηγικής διαχείρισης τους, και θα προταθούν σχετικές λύσεις που θα καθιστούν δυνατή την πρόληψη, διαχείριση ή κατανομή στον χώρο και στον χρόνο των αλλαγών στο επίπεδο αυτοματοποίησης των αυτόνομων οχημάτων με στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής. Οι προτεινόμενες στρατηγικές διαχείρισης της μικτής κυκλοφορίας θα μελετηθούν τόσο με τη χρήση εργαλείων προσομοίωσης όσο και μέσω πειραμάτων στο πεδίο. Για το σκοπό αυτό θα προσομοιωθούν μοντέλα που περιγράφουν την κίνηση των αυτόνομων οχημάτων, αλλά και θα αναπτυχθούν πρωτόκολλα επικοινωνιών που θα επιτρέπουν τη συνεργατική συμπεριφορά/οδήγηση των οχημάτων. Τα κυκλοφοριακά μοντέλα και τα πρωτόκολλα επικοινωνιών θα ενσωματωθούν σε μία κεντρική πλατφόρμα προσομοίωσης των υπό εξέταση σεναρίων, ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων στρατηγικών διαχείρισης της μικτής κυκλοφορίας. Πειράματα υπό πραγματικές συνθήκες θα υλοποιηθούν τόσο σε κλειστά ελεγχόμενα οδικά δίκτυα, όσο και σε δημόσιους αστικούς δρόμους.

Στόχοι: Στόχος του ερευνητικού έργου TransAID είναι να καταστήσει εφικτή την ομαλή αλληλεπίδραση των συνεργατικών αυτόνομων, αυτόνομων, συνεργατικών και συμβατικών οχημάτων κατά μήκος οδικών τμημάτων όπου αλλαγές στο επίπεδο αυτοματοποίησης των αυτόνομων οχημάτων δύναται να προκαλούνται συχνά, μέσω της υλοποίησης στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας που διευκολύνουν τη συνεργατική συμπεριφορά των παραπάνω τύπων οχημάτων και κατ’ επέκταση αυξάνουν την οδική ασφάλεια και βελτιώνουν τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Επίσης, τα αποτελέσματα του έργου θα αξιοποιηθούν για την κατάρτιση ενός οδηγού που θα συμπεριλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να αναβαθμιστεί ο εξοπλισμός διαχείρισης της κυκλοφορίας που θα επιτρέψει την ασφαλή και ομαλή ροή της μικτής κυκλοφορίας για τα επόμενα 15 χρόνια.

Ρόλος ΙΜΕΤ: Το ΙΜΕΤ ως εταίρος του έργου και τεχνικός υπεύθυνος του Πακέτου Εργασίας Νο. 3 «Μοντελοποίηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων των Αυτόνομων Οχημάτων» έχει αναλάβει:

  • Τον προσδιορισμό νέων δεικτών για την αξιολόγηση των κυκλοφοριακών συνθηκών σε οδικά τμήματα κατά μήκος των οποίων αλλαγές στο επίπεδο αυτοματοποίησης των αυτόνομων οχημάτων δύναται να προκαλούνται συχνά.
  • Τον καθορισμό των απαιτούμενων μοντέλων κίνησης των αυτόνομων οχημάτων για την προσομοίωση των υπό εξέταση σεναρίων.
  • Την αναγνώριση υφιστάμενων και πιθανών μελλοντικών αυτόνομων συστημάτων οδήγησης.
  • Τη μοντελοποίηση της κίνησης των αυτόνομων οχημάτων αλλά και της σχετικής συμπεριφοράς των οδηγών κατά την αλλαγή του επιπέδου αυτοματοποίησης των αυτόνομων οχημάτων.
  • Την προσομοίωση των αλληλεπιδράσεων των οχημάτων στη μικτή κυκλοφοριακή ροή απουσία στρατηγικής διαχείρισης της κυκλοφορίας.
  • Τη μοντελοποίηση και προσομοίωση της συνεργατικής οδήγησης μεταξύ συνεργατικών αυτόνομων, αυτόνομων, συνεργατικών και συμβατικών οχημάτων.
  • Την παραμετροποίηση των μοντέλων κίνησης των αυτοματοποιημένων οχημάτων βάσει των αποτελεσμάτων των πειραμάτων στο πεδίο.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Ευάγγελος Μητσάκης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2310 498 459

Ευάγγελος Μίντσης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2310 498 483

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.